พิกัดกองเตโชธาตุ

 

พิกัดกองเตโชธาตุกำเริบ ประจำสมุฏฐานอัคคี (ธาตุไฟ 4 กอง)

1) แก้เตโชธาตุกำเริบ มีส่วนตัวยาดังนี้

 • ลูกสมอพิเภก หนัก 16 ส่วน
 • รากเจตมูลเพลิง หนัก 8 ส่วน
 • เหง้าขิงแห้ง หนัก 4 ส่วน
 • รากช้าพลู หนัก 3 ส่วน
 • ดอกดีปลี หนัก 2 ส่วน
 • เถาสะค้าน หนัก 1 ส่วน

 

2) แก้เตโชธาตุหย่อน มีตัวยาดังนี้

 • รากเจตมูลเพลิง หนัก 16 ส่วน
 • เหง้าขิงแห้ง หนัก 8 ส่วน
 • ลูกสมอพิเภก หนัก 4 ส่วน
 • เถาสะค้าน หนัก 3 ส่วน
 • รากช้าพลู หนัก 2 ส่วน
 • ดอกดีปลี หนัก 1 ส่วน

 

3) แก้เตโชธาตุพิการ มีตัวยาดังนี้

 • เหง้าขิงแห้ง หนัก 16 ส่วน
 • ลูกสมอพิเภก หนัก 8 ส่วน
 • รากเจตมูลเพลิง หนัก 4 ส่วน
 • ดอกดีปลี หนัก 3 ส่วน
 • เถาสะค้าน หนัก 2 ส่วน
 • รากช้าพลู หนัก 1 ส่วน