พิกัดกองอาโปธาตุ ประจำสมุฏฐานอาโป (ธาตุน้ำ 12 กอง)

1) แก้อาโปธาตุกำเริบ มีตัวยาดังนี้

 • ลูกมะขามป้อม หนัก 16 ส่วน
 • รากช้าพลู หนัก 8 ส่วน
 • ดอกดีปลี หนัก 4 ส่วน
 • รากเจตมูลเพลิง หนัก 3 ส่วน
 • เถาสะค้าน หนัก 2 ส่วน
 • เหง้าขิงแห้ง หนัก 1 ส่วน
 • เมล็ดพริกไทย หนัก 1/2 ส่วน (ใช้ระคนกัน)

 

2) แก้อาโปธาตุหย่อน มีตัวยาดังนี้

 • รากช้าพลู หนัก 16 ส่วน
 • ดอกดีปลี หนัก 8 ส่วน
 • ลูกมะขามป้อม หนัก 4 ส่วน
 • เหง้าขิงแห้ง หนัก 3 ส่วน
 • รากเจตมูลเพลิง หนัก 2 ส่วน
 • เถาสะค้าน หนัก 1 ส่วน
 • เมล็ดพริกไทย หนัก 1/2 ส่วน (ใช้ระคนกัน)

 

3) แก้อาโปธาตุพิการ มีตัวยามีดังนี้

 • ดอกดีปลี หนัก 16 ส่วน
 • ลูกมะขามป้อม หนัก 8 ส่วน
 • รากช้าพลู หนัก 4 ส่วน
 • เถาสะค้าน หนัก 3 ส่วน
 • เหง้าขิงแห้ง หนัก 2 ส่วน
 • รากเจตมูลเพลิง หนัก 1 ส่วน
 • เมล็ดพริกไทย หนัก 1/2 ส่วน (ใช้ระคนกัน)
บทความก่อนหน้านี้พิกัดกองวาโยธาตุ
บทความถัดไปพิกัดกองปถวีธาตุ