พิกัดกองวาโยธาตุ

 

พิกัดกองวาโยธาตุ ประจำสมุฏฐานวาตะ (ธาตุลม 6 กอง)

1) แก้วาโยธาตุกำเริบ มีตัวยาดังนี้

 • ลูกสมอไทย หนัก 16 ส่วน
 • เถาสะค้าน หนัก 8 ส่วน
 • เมล็ดพริกไทย หนัก 4 ส่วน
 • ดอกดีปลี หนัก 3 ส่วน
 • รากเจตมูลเพลิง หนัก 2 ส่วน
 • รากช้าพลู หนัก 1 ส่วน
 • เหง้าขิงแห้ง หนัก 1/2 ส่วน (ใช้ระคนกัน)

 

2) แก้วาโยธาตุหย่อน มีตัวยาดังนี้

 • เถาสะค้าน หนัก 16 ส่วน
 • เมล็ดพริกไทย หนัก 8 ส่วน
 • ลูกสมอไทย หนัก 4 ส่วน
 • รากช้าพลู หนัก 3 ส่วน
 • ดอกดีปลี หนัก 2 ส่วน
 • รากเจตมูลเพลิง หนัก 1 ส่วน
 • เหง้าขิงแห้ง หนัก 1/2 ส่วน

 

3) แก้วาโยธาตุพิการ มีตัวยาดังนี้

 • เมล็ดพริกไทย หนัก 16 ส่วน
 • ลูกสมอไทย หนัก 8 ส่วน
 • เถาสะค้าน หนัก 4 ส่วน
 • รากเจตมูลเพลิง หนัก 3 ส่วน
 • รากช้าพลู หนัก 2 ส่วน
 • ดอกดีปลี หนัก 1 ส่วน
 • เหง้าขิงแห้ง หนัก 1/2 ส่วน (ใช้ระคนกัน)