พวกที่ต่างชนิดกัน (เพศผู้ – เพศเมีย)

1) กระพังโหมทั้ง 2 คือ กระพังโหมตัวผู้ กระพังโหมตัวเมีย
2) เกลือทั้ง 2 คือ เกลือตัวผู้ เกลือตัวเมีย
3) ตำแยทั้ง 2 คือ ตำแยตัวผู้ ตำแยตัวเมีย
4) เบี้ยทั้ง 2 คือ เบี้ยตัวผู้ เบี้ยตัวเมีย
5) ผักปอดทั้ง 2 คือ ผักปอดตัวผู้ ผักปอดตัวเมีย
6) มะยมทั้ง 2 คือ มะยมตัวผู้ มะยมตัวเมีย
7) หมากทั้ง 2 คือ หมากผู้ หมากเมีย
8) ศิลายอนทั้ง 2 คือ ศิลายอนตัวผู้ ศิลายินตัวเมีย

บทความก่อนหน้านี้จุลพิกัด พวกที่ต่างกันที่รส
บทความถัดไปจุลพิกัด พวกที่ต่างกันที่ถิ่นที่เกิด