พวกที่ต่างกันที่สี

1) การบูรทั้ง 2 คือ การบูรดำ การบูรขาว
2) กะเพราทั้ง 2 คือ กะเพราแดง กะเพราขาว
3) กระดูกไก่ทั้ง 2 คือ กระดูกไก่ดำ กระดูกไก่ขาว
4) กระวานทั้ง 2 คือ กระวานดำ กระวานขาว
5) หัวกระดาดทั้ง 2 คือ หัวกระดาดแดง หัวกระดาดขาว
6) ต้นก้างปลาทั้ง 2 คือ ต้นก้างปลาแดง ต้นก้างปลาขาว
7) กำมะถันทั้ง 2 คือ กำมะถันแดง กำมะถันเหลือง
8) ขี้กาทั้ง 2 คือ ขี้กาแดง ขี้กาขาว
9) ขอบชะนางทั้ง 2 คือ ขอบชะนางแดง ขอบชะนางขาว
10) แคทั้ง 2 คือ แคแดง แคขาว
11) จันทน์ทั้ง 2 คือ จันทน์แดง จันทน์ขาว
12) เจตมูลเพลิงทั้ง 2 คือ เจตมูลเพลิงแดง เจตมูลเพลิงขาว
13) เทียนทั้ง 2 คือ เทียนแดง เทียนขาว
14) บัวหลวงทั้ง 2 คือ บัวหลวงแดง บัวหลวงขาว
15) ผักเป็ดทั้ง 2 คือ ผักเป็ดแดง ผักเป็นขาว
16) ผักแพวทั้ง 2 คือ ผักแพวแดง ผักแพวขาว
17) ฝ้ายทั้ง 2 คือ ฝ้ายแดง ฝ้ายขาว
18) พริกไทยทั้ง 2 คือ พริกไทยดำ พริกไทยาว (ล่อน)
19) เถามวกทั้ง 2 คือ เถามวกแดง เถามวกขาว
20) ละหุ่งทั้ง 2 คือ ละหุ่งแดง ละหุ่งขาว
21) สัตตบงกชทั้ง 2 คือ สัตตบงกชแดง สัตตบงกชขาว
22) หางไหลทั้ง 2 คือ หางไหลแดง หางไหลขาว

บทความก่อนหน้านี้จุลพิกัด พวกที่ต่างกันที่ขนาด
บทความถัดไปจุลพิกัด พวกที่ต่างกันที่รส