พวกที่ต่างกันที่รส

1) มะขามทั้ง 2 คือ มะขามเปรี้ยว มะขามหวาน
2) มะขามเทศ 2 คือ มะขามเทศฝาด มะขามเทศมัน
3) มะปรางทั้ง 2 คือ มะปรางเปรี้ยว มะปรางหวาน
4) มะเฟืองทั้ง 2 คือ มะเฟืองเปรี้ยว มะเฟืองหวาน

บทความก่อนหน้านี้จุลพิกัด พวกที่ต่างกันที่สี
บทความถัดไปจุลพิกัด พวกที่ต่างชนิดกัน (เพศผู้ – เพศเมีย)