จุลพิกัด พวกที่ต่างกันที่รส

 

พวกที่ต่างกันที่รส

1) มะขามทั้ง 2 คือ มะขามเปรี้ยว มะขามหวาน
2) มะขามเทศ 2 คือ มะขามเทศฝาด มะขามเทศมัน
3) มะปรางทั้ง 2 คือ มะปรางเปรี้ยว มะปรางหวาน
4) มะเฟืองทั้ง 2 คือ มะเฟืองเปรี้ยว มะเฟืองหวาน