จุลพิกัด พวกที่ต่างกันที่ถิ่นที่เกิด หมายถึง ตัวยาสมุนไพรที่อยู่ต่างถิ่นกัน เช่น บ้านกับป่า เหนือกับใต้ เทศกับไทย เป็นต้น

 1. กระท้อนทั้ง 2 คือ กระท้อนบ้าน กระท้อนป่า
 2. กะทือทั้ง 2 คือ กะทือบ้าน กะทือป่า
 3. หัวข้าวเย็นทั้ง 2 คือ หัวข้าวเย็นเหนือ หัวข้าวเย็นใต้
 4. ขี้เหล็กทั้ง 2 คือ ขี้เหล็กบ้าน ขี้เหล็กป่า
 5. เขาวัวทั้ง 2 คือ เขาวัวบ้าน เขาวัวป่า
 6. ชะมดทั้ง 2 คือ ชะมดเช็ด ชะมดเชียง
 7. ชะเอมทั้ง 2 คือ ชะเอมเทศ ชะเอมไทย
 8. ชำมะเรียงทั้ง 2 คือ ชำมะเรียงบ้าน ชำมะเรียงป่า
 9. ชุมเห็ดทั้ง 2 คือ ชุมเห็ดเทศ ชุมเห็ดไทย
 10. หญ้าเกล็ดหอยทั้ง 2 คือ หญ้าเกล็ดหอยเล็ก หญ้าเกล็ดหอยใหญ่
 11. ดีเกลือทั้ง 2 คือ ดีเกลือไทย ดีเกลือฝรั่ง
 12. ปรงทั้ง 2 คือ ปรงบ้าน ปรงป่า
 13. ประยงค์ทั้ง 2 คือ ประยงค์บ้าน ประยงค์ป่า
 14. ผักหวานทั้ง 2 คือ ผักหวานบ้าน ผักหวานป่า
 15. มะระทั้ง 2 คือ มะระขี้นก มะระจีน
 16. ยอทั้ง 2 คือ ยอบ้าน ยอป่า
 17. สลอดทั้ง 2 คือ สลอดบก สลอดน้ำ
 18. แสมทั้ง 2 คือ แสมสาร แสมทะเล
 19. สะเดาทั้ง 2 คือ สะเดาบ้าน สะเดาป่า
 20. สีเสียดทั้ง 2 คือ สีเสียดแขก สีเสียดไทย
 21. หัศคุณทั้ง 2 คือ ทัศคุณเทศ หัศคุณไทย
 22. อบเชยทั้ง 2 คือ อบเชยเทศ อบเชยไทย
บทความก่อนหน้านี้จุลพิกัด พวกที่ต่างชนิดกัน (เพศผู้ – เพศเมีย)
บทความถัดไปพิกัดทเวคันธา