พวกที่ต่างกันที่ขนาด

1) กระพังโหมทั้ง 2 คือ กระพังโหมน้อย กระพังโหมใหญ่
2) ข่าทั้ง 2 คือ ข่าเล็ก ข่าใหญ่
3) ตับเต่าทั้ง 2 คือ ตับเต่าน้อย ตับเต่าใหญ่
4) เปล้าทั้ง 2 คือ เปล้าน้อย เปล้าใหญ่
5) เร่วทั้ง 2 คือ เร่วน้อย เร่วใหญ่
6) ส้มกุ้งทั้ง 2 คือ ส้มกุ้งน้อย ส้มต้มกุ้งใหญ่

บทความก่อนหน้านี้พิกัดจตุวาตะผล
บทความถัดไปจุลพิกัด พวกที่ต่างกันที่สี