การนวดแผนไทยเพื่อส่งเสริมสุขภาพบุคคลในแต่ละวัย

การนวดแผนไทยเพื่อส่งเสริมสุขภาพบุคคลในแต่ละวัย

การนวดแผนไทยเพื่อส่งเสริมสุขภาพทารกและเด็กเล็ก การนวดเป็นส่วนหนึ่งของการดูแลทารก ซึ่งนอกจากจะขจัดความไม่สบายเนื้อไม่สบายตัวแล้ว ยังช่วยให้เกิดความอบอุ่นทางด้านจิตใจอีกด้วย ความต้องการพื้นฐานของทารก...

การนวดแผนไทยเพื่อส่งเสริมสุขภาพหญิงมีครรภ์และผู้ป่วย

การนวดแผนไทยเพื่อส่งเสริมสุขภาพหญิงมีครรภ์และผู้ป่วย

การนวดแผนไทยเพื่อส่งเสริมสุขภาพหญิงมีครรภ์ การนวดให้หญิงมีครรภ์ เป็นการช่วยส่งเสริมสุขภาพทางร่างกายและจิตใจของมารดา ช่วยบรรเทาความรู้สึกไม่สบายใจระหว่างการตั้งครรภ์ อาการผิดปกติที่พบบ่อยในหญิงมีครรภ์...

ตัวอย่างนวดไทย

ตัวอย่างนวดไทย นวดไทย การนวดแผนไทย หรือ การนวดแผนโบราณ เป็นการนวดชนิดหนึ่งในแบบไทย ซึ่งเป็นศาสตร์บำบัดและรักษาโรคแขนงหนึ่งของการแพทย์แผนไทย โดยจะเน้นในลักษณะการกด การคลึง การบีบ...

Scroll to top