วันจันทร์ 3 สิงหาคม 2020

หัตถเวชกรรมไทย

ทฤษฎีการนวดไทยแบบเชลยศักดิ์เพื่อการบำบัดโรค

การนวดไทยแบบเชลยศักดิ์ หมายถึง การนวดด้วยท่าทางทั่วไป ไม่มีแบบแผนหรือพิธีรีตองในการนวด และยังสามารถใช้อวัยวะอื่น ๆ เช่น เข่า ศอก เท้า เพื่อช่วยในการนวดได้ ความรู้เบื้องต้นของการนวดไทยแบบเชลยศักดิ์ ข้อพึงระวังของหมอนวด หมอนวดต้องรักษาสุขภาพทั้งทางกายและใจ หมอนวดต้องเป็นผู้มีศีลธรรม คือ ไม่ดื่มสุรา ไม่เจ้าชู้ ไม่หลอกลวง สถานที่นวด ไม่ควรเป็น โรงยาฝิ่น โรงน้ำชา บ่อนการพนัน สถานที่สาธารณต่าง...

ทฤษฎีคัมภีร์ทางเวชกรรมไทยที่เกี่ยวข้องกับการนวด

ประเภทของลม ประกอบด้วย 6 ลม คือ อุทังคมาวาตา (ลมพัดขึ้นเบื้องสูง) อโธคมาวาตา (ลมพัดลงเบื้องต่ำ) กุจฉิสยาวาตา (ลมในท้องนอกลำไส้) โกฏฐาสยาวาตา (ลมในท้องอยู่ในลำไส้) อังคมังคานุสารีวาตา (ลมพัดทั่วกาย) อัสสาสะ ปัสสาสะวาตา (ลมหายใจ) ตัวคุมธาตุลม มีอยู่ 3 อย่าง ได้แก่ หทัยวาตะ (ลมที่เกี่ยวกับหัวใจ...

ทฤษฎีคัมภีร์ทางการเภสัชกรรมไทยที่เกี่ยวข้องกับการนวด

ยาที่ใช้ในการรักษาร่วมกับการนวด ยาต้ม เช่น ยาต้มแก้กระษัยเส้น ยาพอก เช่น ยารักษาจับโปงเข่า รักษาอาการเหน็บชา ยาพอก”ยาพระแสงจักร” ยาพอกแก้อาการปวดศีรษะ ยาทา เช่น ยาทาแก้กร่อนลม กษัยลม หรือน้ำมันนวด ยาผง เช่น ยาผงแก้อาการลมพัดในลำไส้ ยาแก้ลมตะคริว ยาแก้ลมอัมพฤกษ์ ลมอัมพาต ยาแก้ลมผูกธาตุให้เป็นพรรดึก ยานัตถุ์ เช่น...