สอนนวดอโรมาเธอราปี (ท้อง)

อโรมาเธอราปี (Aroma Therapy) คือศาสตร์แห่งการบำบัดรักษาด้วยกลิ่นหอมของน้ำมันหอมระเหย การนำกลิ่นหอมมาใช้ในการบำบัดรักษาร่างกาย...

การนวดไทย แบบเชลยศักดิ์

การนวดไทย แบบเชลยศักดิ์

การนวดไทย แบบเชลยศักดิ์ การนวดแบบเชลยศักดิ์ เป็นการนวดระดับชาวบ้านทั่วไป สืบทอดกันมาเป็นรุ่นสู่รุ่นเรื่อยมาจนถึงปัจจุบัน...

Scroll to top