ศิลปการนวดไทยเพื่อส่งเสริมสุขภาพ

251

ศิลปการนวดไทยเพื่อส่งเสริมสุขภาพ

ศิลปการนวดไทยเพื่อส่งเสริมสุขภาพ เป็นส่วนหนึ่งของรายวิชานวดไทย ๑

จัดทำโดย นักศีกษาการแพทย์แผนไทย ชั้นปีที่ ๒ หากมีข้อผิดพลาดประการใด ต้องขอ อภัยไว้ ณ ที่นี้้ด้วย

บทความก่อนหน้านี้การนวดไทย แบบเชลยศักดิ์
บทความถัดไปสอนนวดอโรมาเธอราปี พื้นฐานง่ายๆ