ภูมิปัญญาการนวดแผนไทยภาคใต้

ปรัชญาและแนวคิดของการนวดแผนไทยภาคใต้

 • การนวดแผนไทยของภาคใต้มักจะมีการควบคู่มากับการนวดของหมอตำแย โดยการนวดพื้นบ้านของทางภาคใต้นั้นจะมีการนวดกล่อมท้อง ซึ่งทำให้คนท้องมีความสบายคลายความปวดเมื่อย เป็นการจัดท่าทางของทารกในครรภ์ ลดการกดทับของศีรษะเด็กที่มีต่ออุ้งเชิงกรานในช่วงอายุครรภ์ 7-8 เดือนครึ่ง
 • แนวคิดการวินิจฉัยอาการและการเรียกชื่อโรค
  ╰☆ เอ็นหมาหยุก คือ เส้นและเอ็นที่อยู่บริเวณด้านหน้าลำคอ
  ╰☆ กุนบาน (มดลูกบาน)
  ╰☆ กุนล่อ (มดลูกปลิ้น)
  ╰☆ ตีนพลิ๊กเมีย คือ ข้อเท้าแพลงเจ็บข้อเท้าด้านใน
  ╰☆ หลู่กบ้าลอย คือ ลูกสะบ้าเคลื่อนออกจากที่
  ╰☆ เล่อะหลึ๊ด คือ ข้อศอกหลุด
  ╰☆ ลิ๊นห๊ด (ลิ้นหด)
  ╰☆ ป๊ะเข (ปากเบี้ยว)
  ╰☆ ฮู๊นั๊ก (หูตึง)
  ╰☆ แค๋นต๋าย (ยกแขนไม่ขึ้น)
  ╰☆ เอ้นต๊กหน่กต๋าย (เอ็นตกนกตาย) คือ โรคกามตายด้าน
  ╰☆ พ้องข๊น (ขนลุก)
  ╰☆ ขั๊ดหย๋อ (ขัดยอก)
 • ขอบเขตความสามารถในการบำบัดความเจ็บป่วยของหมอนวดพื้นบ้านภาคใต้ ส่วนใหญ่มักเป็นกลุ่มอาการปวดเมื่อยตามกล้ามเนื้อซึ่งเกิดจากการทำงานหนัก การเกร็งตัวของกล้ามเนื้อที่เคลื่อนไหวไม่ถูกต้อง ที่เรียกว่า เข็ด อาการข้อเท้าเคล็ด เรียกว่า ตีนพลิกเมีย บางรายรักษาอาการที่เกี่ยวกับมดลูก ที่เรียกว่า การคัดท้อง

รูปแบบวิธีการนวดแผนไทยภาคใต้

 • เทคนิคและวิธีการนวดพื้นบ้านภาคใต้ ได้แก่ การเขี่ยเส้น การสะกิดเส้น การเคว็กเส้น การกด การดึง การบีบ การเหยียบ
  ╰☆ การสะกิดเส้น คือ การใช้นิ้วทั้งห้าดึงกล้ามเนื้อขึ้นมาอย่างเร็ว
  ╰☆ การเคว็กเส้น คือ การใช้ปลายนิ้วมือดึงเส้นเข้ามาหาตัว
 • จุดอันตรายที่ควรระมัดระวังในการนวดพื้นบ้านภาคใต้
  ╰☆ จุดเหนือใบหูบริเวณทัดดอกไม้
  ╰☆ บริเวณขมับ
  ╰☆ จุดหัวคิ้ว
  ╰☆ ต้นคอ ระหว่างกะโหลกศีรษะและกระดูกสันหลังส่วนคอ
  ╰☆ จุดใต้รักแร้
  ╰☆ จุดบริเวณซอกกระดูกไหปลาร้า
  ╰☆ จุดทั้ง 4 บริเวณหน้าอก
  ╰☆ รอบสะดือมีรัศมีออกจากสะดือ 2 นิ้ว ห้ามกด
  ╰☆ จุดแท้งในสตรีที่ตั้งครรภ์บริเวณกระเบนเหน็บ
  ╰☆ จุดกลางลำตัวชิดกระดูกหัวหน่าว
  ╰☆ จุดบริเวณข้อพับศอก
  ╰☆ จุดใต้ข้อศอกด้านนอกและใน
  ╰☆ ต่อมน้ำเหลืองบริเวณขาหนีบ
  ╰☆ จุดใต้เข่า
 • วิธีการรักษาที่ใช้ร่วมกับการนวดพื้นบ้านภาคใต้ คือ การประคบร้อน
Scroll to top