ปรัชญาการนวดไทยเพื่อการบำบัด

การนวดไทยเพื่อการบำบัดมุ่งป้องกันและฟื้นฟูสภาพร่างกายเมื่อเจ็บป่วย ตามแนวเส้นประธานสิบ สามารถเปรีบเทียบกับความรู้ทางกายวิภาคและสรีรวิทยาของมนุษย์ เป็นเส้นสมมติตามแบบการแพทย์มีแนวคล้ายจุดฝังเข็มของจีน และแนวเส้นทางเดินพลังกุณฑาลินีในโยคะศาสตร์ ท่าในการการดัดตนของไทยมีส่วนคล้ายอาสนะโยคะ และหลักการสมดุลของธาตุทั้ง 4 ในร่างกาย

ในหลักของปรัชญาการนวดไทยเพื่อการบำบัด มีที่มาจาก

  • การได้รับวัฒนธรรมทางการแพทย์จากอินเดีย
  • การแพทย์พื้นบ้าน
Scroll to top