ทฤษฎีคัมภีร์ทางการเภสัชกรรมไทยที่เกี่ยวข้องกับการนวด

ยาที่ใช้ในการรักษาร่วมกับการนวด

  • ยาต้ม เช่น ยาต้มแก้กระษัยเส้น
  • ยาพอก เช่น ยารักษาจับโปงเข่า รักษาอาการเหน็บชา ยาพอก”ยาพระแสงจักร” ยาพอกแก้อาการปวดศีรษะ
  • ยาทา เช่น ยาทาแก้กร่อนลม กษัยลม หรือน้ำมันนวด
  • ยาผง เช่น ยาผงแก้อาการลมพัดในลำไส้ ยาแก้ลมตะคริว ยาแก้ลมอัมพฤกษ์ ลมอัมพาต ยาแก้ลมผูกธาตุให้เป็นพรรดึก
  • ยานัตถุ์ เช่น ยานัตถุ์แก้ลมปะกัง
  • ยาสุม เช่น ยาสุมแก้ลมปะกัง
  • ยาผายลม เช่น ยาผายลมในเส้น
  • ยาอบ
Scroll to top