ทฤษฎีคัมภีร์ทางการผดุงครรภ์ไทยที่เกี่ยวข้องกับการนวด

การนวดบำบัดในระยะก่อนคลอด ส่วนมากเป็นการนวดเพื่อผ่อนคลาย

การนวดบำบัดในระยะหลังคลอด ในอดีตจะมีการนวดกล่อมมดลูก เพื่อให้มดลูกเข้าอู่เร็ว ช่วยในการขับน้ำคาวปลาไม่ให้คั่งค้าง และช่วยให้ไม่ให้เกิดภาวะมดลูกหย่อน ในปัจจุบัน มีการนวดหลังคลอด ซึ่งมีท่านวดที่เรียกว่า ท่านวดเข้าตะเกียบ โดยหลังคลอดจะมีอาการขัดขา ขัดสะโพก เดินไม่สะดวก เนื่องจากการขยายตัวของรอยต่อกระดูกเชิงกรานขณะคลอด การนวดเข้าตะเกียบจะช่วยให้ข้อต่อกลับเข้าที่

Scroll to top