ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับการนวดแผนไทยเพื่อส่งเสริมสุขภาพ

ความหมายของการนวดแผนไทยเพื่อส่งเสริมสุขภาพ
การนวดแผนไทยเพื่อสุขภาพ หมายถึง การผ่อนคลายกล้ามเนื้อ ความเมื่อยล้า ความเครียด โดยวิธีการกด คลึง บีบ จับ ดัด ดึง หรือโดยวิธีการอื่นใดตามศาสตร์และศิลป์ของการนวดไทย

ความสำคัญของการนวดแผนไทยเพื่อส่งเสริมสุขภาพ
ประโยชน์ของการนวดแผนไทยเพื่อสุขภาพ

  • ช่วยทำให้ระบบไหลเวียนโลหิตสะดวกขึ้น
  • ช่วยทำให้กระดูกและกล้ามเนื้อมีประสิทธิภาพดีขึ้น
  • สามารถขจัดของเสียในกล้ามเนื้อ ทำให้กล้ามเนื้อมีความยืดหยุ่นดีขึ้น
  • ทำให้รู้สึกผ่อนคลายสบายกาย สบายใจ ลดความเครียด
  • ทำให้รู้สึกสดชื่น แจ่มใส กระฉับกระเฉงขึ้น
Scroll to top