การแพทย์ทางเลือกเพื่อการบำบัดโดยการนวด

การบำบัดด้วยมือ เป็นวิธีการหนึ่งในการแพทย์ทางเลือก ซึ่งมีตัวอย่าง คือ

 • การนวดแบบสวีดิช นิยมมากในสปา
 • การนวดจุดสะท้อนฝ่าเท้า เรียกว่า การนวดฝ่าเท้า หรือการนวดเท้า ต้นกำเนิดจากประเทศจีน โดยมีจุดสำคัญ คือ การแบ่งส่วนต่าง ๆ ของร่างกายจากเท้า บริเวณส่วนที่สัมพันธ์กัน และความสัมพันธ์ของจุดบนฝ่าเท้ากับอวัยวะต่าง ๆ ในร่างกาย
 • การนวดทุยนา เป็นการนวดแผนโบราณของจีน โดยบำบัดทั้งบนเส้น ลมปราณ และกล้ามเนื้อข้อต่อ การนวดทุยนาให้ความสำคัญกับอวัยวะพื้นฐานที่สำคัญของร่างกาย 5 อวัยวะคือ ตับ (ไม้) ไต (น้ำ) หัวใจ (ไฟ) ปอด (โลหะ) และม้าม (ดิน) โดยมี 5 หลักการในการรักษาประกอบด้วย
  • การปรับระบบเลือดลมให้ไหลเวียนสะดวกและเข้มแข็ง (สามารถสั่งจ่ายยา)
  • การปรับสมดุลให้ธาตุทั้ง 5 (สามารถสั่งจ่ายยา)
  • การปรับระบบโครงสร้างหลักของร่างกายที่ผิดปกติ
  • การปรับร่างกายที่ได้รับผลกระทบจากภายนอกโดยเฉพาะจากการเปลี่ยนแปลงของอุณหภูมิ
  • การนวดเพื่อการบำบัดเพื่อให้อวัยวะที่มีปัญหากลับคืนมาเหมือนเดิม
Scroll to top