การฝึกนวดจุดสัญญาณแผนไทยประยุกต์

การนวดจุดสัญญาณท่านอน
จุดสัญญาณ คือ จุดตำแหน่งสำคัญของเส้นที่สามารถจ่ายเลือด ความร้อน พลังประสาท ไปยังส่วนที่ต้องการรักษาโรคตามพิกัดวิชาหัตถเวช ซึ่งจุดสัญญาณนี้ได้ประยุกต์จากจุดเป็นจุดตายในวิชามวยไทย ดาบไทย เข้ากับแนวเส้นพื้นฐาน
ในการนวดบังคับจุดสัญญาณส่วนมากจะใช้เวลาในการบังคับ 1 คาบใหญ่ คือประมาณ 30-45 วินาที การนวดจุดสัญญาณมีประโยชน์ คือ ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพของการนวดรักษาให้โรคหายได้เร็วขึ้น จุดสัญญาณในร่างกายที่สำคัญทั้งท่านั่งและท่านอน มี 50 จุดคือ สัญญาณขาด้านนอก สัญญาณขาด้านใน สัญญาณหลัง สัญญาณแขนด้านนอก สัญญาณแขนด้านใน สัญญาณหัวไหล่ สัญญาณศีรษะด้านหน้า สัญญาณศีรษะด้านหลัง สัญญาณท้อง อย่างละ 5 จุด สัญญาณหัวเข่า 3 จุด สัญญาณข้อเท้า และสัญญาณจอมประสาท อย่างละ 1 จุด

Scroll to top