การนวดให้ประทับใจ

องค์ประกอบของการนวดให้ประทับใจ

 • การนวดไทยอย่างมีคุณภาพเป็นที่ประทับใจขึ้นอยู่กับปัจจัยที่สำคัญที่สุดคือผู้นวด
 • คุณลักษณะที่ดีของผู้นวด ควรเป็นดังนี้ ถูกตา ต้องใจ ใฝ่รู้ คู่ฝีมือ ยึดถือคุณธรรม ดำรงตน
 • ลักษณะของผู้นวดที่ไม่ดี คือ หลงตัวเอง เก่งเกิน เมินความรู้ ถือตัว มัวเมา

เทคนิคการนวดให้ประทับใจ
เทคนิคการนวดให้ประทับใจ มีดังนี้

 • กระทำการนวดอย่างมีสติ ก่อนนวดควรทำสมาธิ คือการไหว้ครู ในขณะนวดต้องตั้งใจนวด โดยมีหลักการนวดคือ มืออยู่ใด ใจอยู่ที่นั่น หมั่นสังเกตสีหน้า ปฏิกิริยาตอบสนองของผู้ถูกนวด และสอบถามอาการเป็นระยะ หากผู้ถูกนวดมีสีหน้าผิดปกติหรือตอบสนองอาการที่ฝืนการนวด ซึ่งบ่งบอกถึงความรู้สึกไม่สบาย ควรหยุดนวด แล้วแก้ไขหรือปรับเปลี่ยนวิธีนวด โดยระหว่างการนวดไม่ควรชวนคุยเรื่องต่าง ๆ เพื่อมิให้เกิดความเบื่อหน่ายด้วย
 • การจัดท่าทางในการนวด
  ❐ ท่านวดที่เหมาะสมสำหรับการนวดกับพื้นราบคือ ผู้นวดควรนั่งคุกเข่า หลังตรง แขนตึง ผ่อนคลายกล้ามเนื้อ ท่านี้ผู้นวดจะสามารถเคลื่อนไหวร่างกายโดยใช้หัวเข่าเดิน และสามารถใช้น้ำหนักของร่างกายกดนวดโดยการโน้มตัวลงน้ำหนักที่หัวไหล่
  ❐ การนวดที่ต้องนอนหรือนั่งบนเก้าอี้ ผู้นวดต้องจัดระดับความสูงต่ำของเตียงหรือเก้าอี้ให้เหมาะสมกับท่าทางการทำงาน
  ❐ หากเป็นผู้หญิงมีครรภ์ หรือคนอ้วน ควรจัดให้นอนในท่านอนตะแคง ส่วนการนวดหัวไหล่ บ่า คอ ควรจัดให้ผู้ถูกนวดอยู่ในท่านั่ง
 • การสัมผัสและการเคลื่อนไหว
  ❐ การสัมผัสบริเวณที่จะนวดให้ได้บริเวณกว้าง ใช้ส่วนที่อ่อนนุ่มในการนวด เช่น นิ้วหัวแม่มือ การใช้ฝ่ามือกดนวด ควรลงน้ำหนักที่กลางอุ้งมือ
  ❐ การเคลื่อนตำแหน่งที่นวดต้องรักษาสภาพการสัมผัสไว้ ไม่ควรยกส่วนที่ใช้นวดให้พ้นผิวกาย ให้ใช้วิธีคลายแล้วไล้ไปบนผิวกาย
  ❐ จังหวะการเคลื่อนไหว ให้เป็นจังหวะสม่ำเสมอ ควรกำหนดการเคลื่อนไหวให้สอดคล้องกับการหายใจปกติ
  ❐ ระยะเวลาในการนวดขึ้นอยู่กับความรู้สึกและความทนทานของร่างกาย
 • การใช้น้ำหนักในการนวด
  ❐ การนวด แบ่งความรู้สึกเป็น 3 ระดับ คือ
  ❈ ความรู้สึกไม่ดี ในระดับพื้นผิว เป็นความรู้สึกที่ไม่รู้สึก หรือเกิดความรู้สึกจั๊กจี้
  ❈ ความรู้สึกดี ในระดับกล้ามเนื้อ เกิดความรู้สึกสบาย ผ่อนคลาย (ชา เสียว แล่น ร้อน)
  ❈ ความรู้สึกไม่ดี ในระดับลึก เป็นความรู้สึกเจ็บ
  ❐ น้ำหนักที่เหมาะสมสำหรับการนวดเพื่อผ่อนคลายกล้ามเนื้อ บรรเทาอาการปวดเมื่อย คือ การลงน้ำหนักในระหว่างความรู้สึกดี
  ❐ การนวดเพื่อบำบัดรักษาอาการ เป็นการลงน้ำหนักในระดับความรู้สึกดี แต่ลงลึกไปจนใกล้ขีดความรู้สึกไม่ดี
 • ตำแหน่งนวด สามารถสัมผัสได้ทุกส่วนของร่างกาย ยกเว้นบริเวณที่ต้องใช้ความระมัดระวัง ได้แก่ ส่วนเป็นข้อต่อ-กระดูก ส่วนบริเวณเนื้ออ่อน (ต้นแขน ต้นขา ใบหน้า) ส่วนบริเวณช่องท้อง (ตับ ม้าม ไต กระเพาะอาหาร ลำไส้) ส่วนบริเวณทรวงอก
  ❐ ตำแหน่งนวดตามองค์ความรู้ด้านการนวด เรียกว่า เส้น หมายถึง ทางเดินแห่งพลังชีวิต ซึ่งควบคุมการทำงานของอวัยวะธาตุ และรับรู้สภาพต่าง ๆ รอบตัวเรา จำแนกเป็น 3 จำพวก คือ เส้นแดง (หลอดเลือดแดง) เส้นดำ (หลอดเลือดดำ) เส้นขาว (เส้นประสาท)
  ❐ ตำแหน่งนวดในสายราชสำนัก จะเรียกว่า สัญญาณ
Scroll to top