คัมภีร์ฉันทศาสตร์

คัมภีร์ฉันทศาสตร์

ว่าด้วยประเภทของไข้ต่างๆ..

คัมภีร์ตักศิลา

คัมภีร์ตักศิลา

เป็นคัมภีร์ที่กล่าวถึงลักษณะอาการ การรักษาไข้พิษไข้กาฬต่างๆ..

คัมภีร์สิทธิสารสงเคราะห์

คัมภีร์สิทธิสารสงเคราะห์

ว่าด้วยลักษณะลำบองราหู อันบังเกิดใน 12 เดือน

"เวชกรรมไทย การตรวจ การวินิจฉัย การบำบัด หรือการป้องกันโรค ด้วยกรรมวิธี การแพทย์แผนไทย"

เกี่ยวกับเวชกรรมไทย

เวชกรรมไทยเป็นศาสตร์แขนงหนึ่งในหลักวิชาการแพทย์แผนไทย แพทย์แผนไทยทุกคนต้องมีความรู้ด้านเวชกรรมไทย จึงจะประกอบวิชาชีพรักษาผู้ป่วยได้...