ยาสมุนไพรแยกตามกลุ่มอาการโรค

สมุนไพรไทยเป็นสิ่งที่มีคุณค่าใช้ประโยชน์ได้จริง และใช้ได้อย่างกว้างขวาง แต่เป็นเพราะว่าเราใช้วิธีรักษาโรคแผนใหม่มานานมากจนวิชาแพทย์แผนโบราณที่มีสมุนไพรเป็นยาหลักถูกลืมจนต่อไม่ติด ภาครัฐเริ่มกลับมาเห็นคุณค่าของสมุนไพรไทยอีกครั้งด้วยการแถลงนโยบายต่อรัฐสภาไว้เมื่อวันที่ 21 ตุลาคม 2535 ว่า " ให้มีการผสมผสานการแพทย์แผนไทยและสมุนไพรเข้ากับระบบบริการสาธารณสุขของชุมชนอย่างเหมาะสม"

สมุนไพรกล่อมประสาท

ขี้เหล็ก ชื่ออื่นๆ                 ขี้เหล็กใหญ่ (ไทย), ขี้เหล็กบ้าน, ขี้เหล็กหลวง, ขี้เหล็กกินดอก (พายัพ), ยะหา (ปัตตานี),...

สมุนไพรกันหรือแก้เลือดออกตามไรฟัน

ยากันหรือแก้เลือดออกตามไรฟัน (ลักปิดลักเปิด) มะนาว ชื่ออื่นๆ                 โกรยชะม้า (เขมร – สุรินทร์), ปะนอเกล, มะนอเกละ, มะเน้าดีเล...

สมุนไพรกันเล็บถอด

เทียนกิ่ง ชื่ออื่นๆ                 เทียนต้น, เทียนย้อม, เทียนป้อม, เทียนขาว, เทียนกิ่งดอกขาว, เทียนข้าวเปลือก, เทียนแดง, เทียนไม้...