ตำรายากลางบ้าน

รวบรวมสูตรยาต่าง ๆ แก้โรค และอาการต่าง ๆ 200 กว่าชนิด เหมาะเป็นคู่มือศึกษาและรักษาอาการต่าง ๆ ได้เป็นอย่างดี

ตำรับยากลางบ้าน