วันพุธ 22 พฤศจิกายน 2017

ข้อมูลสมุนไพรไทย

ลำไย

ชื่ออื่น ๆ : ลำไยป่า (ทั่วไป), เจ๊ะเลอ (กะเหรี่ยง-แม่ฮ่องสอน) ชื่อวิทยาศาสตร์ : Dimocarpus longan Lour. ชื่อวงศ์ : SAPINDACEAE ลักษณะทางพฤกษศาสตร์ : ลำไย เป็นพรรณไม้ยืนต้นขนาดกลาง จะแตกกิ่งก้านสาขาที่เรือนยอดของต้น ลำต้นและกิ่งก้านมีสีน้ำตาลอมเทา ใบลำไย ออกใบเดี่ยว มีขนาดเล็ก แต่ใบจะดกหนาทึบ ซึ่งเป็นพรรณไม้ที่ให้ร่มเงาได้เป็นอย่างดี ลักษณะของใบเป็นรูปหอกปลายแหลม โคนใบสอบ...