วันพฤหัส 21 กันยายน 2017

ข้อมูลสมุนไพรไทย

ดูเพิ่มเติม

    จิงจ้อแดง

    ชื่ออื่น : จิงจ้อเหลี่ยม, จิงจ้อเล็ก ชื่อวิทยาศาสตร์ : Operculina turpethum (L.)S. Manso ชื่อวงศ์ : CONVOLVULACEAE ลักษณะทางพฤกษศาสตร์ : ต้นจิงจ้อแดง เป็นไม้ล้มลุก ทอดเลื้อยปกคลุมดินหรือพันไม้อื่น ลำต้นเป็นสัน สามเหลี่ยม มีปีกแคบๆ ใบจิงจ้อแดง เป็นใบเดี่ยว รูปไข่กว้างหรือแกมรูปหอก กว้าง 2-8 ซม. ยาว 3.2-10 ซม. ปลายใบแหลม...