วันศุกร์, กรกฎาคม 1, 2022
กกกันดาร

กกกันดาร

ชื่อสมุนไพร :         กกกันดารชื่ออื่นๆ :               ...

พิกุล

พิกุล

ชื่อสมุนไพร : พิกุล ชื่ออื่น ๆ : พิกุลป่า, กุน, แก้ว, ซางดง ชื่อสามัญ : Bullet Wood ชื่อวิทยาศาสตร์ : Mimusops elengi Linn. ชื่อวงศ์ : SPOPTACEAE ลักษณะทางพฤกษศาสตร์ : ต้นพิกุล เป็นไม้ยืนต้นขนาดกลางถึงขนาดใหญ่...

กระดังงาไทย

ชื่ออื่น ๆ : กระดังงาไทย, กระดังงาใบใหญ่, กระดังงาใหญ่, กระดังงาไทย, กระดังงา(ภาคกลาง), สะบันงาต้น, สะบานงา, สะบานงา(ภาคเหนือ), กระดังงา, กระดังงอ(ภาคใต้)ชื่อสามัญ : Perfume...
ว่านหางจระเข้

ว่านหางจระเข้

ชื่อสมุนไพร : ว่านหางจระเข้ ชื่ออื่นๆ :  ว่านไฟไหม้, หางตะเข้ ชื่อสามัญ : Star cactus, Aloe, Aloin, Jafferabad, Barbados ชื่อวิทยาศาสตร์ : Aloe vera (L.) Burm.f. ชื่อพ้อง : Aloe...
กระแตไต่ไม้

กระแตไต่ไม้

ชื่ออื่นๆ : กระแตไต่ไม้, ฮำฮอก (อุบลราชธานี), ใบหูช้าง, สไบนาง (กาญจนบุรี), กูดขาฮอก, กูดอ้อม, กูดไม้ (เหนือ), กระปรอกว่าว (ประจวบคีรีขันธ์ ปราจีนบุรี),...
จิกน้ำ

จิกน้ำ

ชื่อสมุนไพร : จิกน้ำ ชื่ออื่น : จิกนา, กระโดนทุ่ง, กระโดนน้ำ ชื่อวิทยาศาสตร์ : Barringtonia acutangula (L.) Gaertn. ชื่อวงศ์ : BARRINGTONIACEAE ลักษณะทางพฤกษศาสตร์ : ต้นจิกน้ำ เป็นไม้ยืนต้นประเภทผลัดใบ มีความสูงประมาณ...
มะดัน

มะดัน

ชื่อสมุนไพร : มะดัน ชื่ออื่นๆ :  ส้มมะดัน, ส้มไม่รู้ถอย ชื่อวิทยาศาสตร์ : Garcinia schomburgkiana Pierre ชื่อวงศ์ : CRUSIACEAE  (Guttiferae) ลักษณะทางพฤกษศาสตร์ : ต้นมะดัน เป็นไม้ยืนตันไม่ผลัดใบ มีลำต้นขนาดเล็ก-ขนาดกลาง ลำต้นสูงประมาณ...
ชะเอมไทย

ชะเอมไทย

ชื่อสมุนไพร : ชะเอมไทย ชื่ออื่นๆ : ชะเอม, กอกกั้น, ชะเอม, ส้มป่อยหวาน, อ้อยช้าง, เซเบี๊ยดกาชา(ตรัง) ชื่อวิทยาศาสตร์ : Albizia myriophylla Benth. ชื่อวงศ์ : MIMOSEAE ลักษณะทางพฤกษศาสตร์ : ต้นชะเอมไทย เป็นไม้เถายืนต้นขนาดกลาง สูง 5-8...

คูน

คูน
ชื่อสมุนไพร : คูน, ชื่ออื่น ๆ : ลมแล้ง (ภาคเหนือ), ชัยพฤกษ์, ราชพฤกษ์ (ภาคกลาง), ลักเคย , ลักเกลือ (ปัตตานี ), กีเพยะ...