วันศุกร์ 22 กันยายน 2017

ข้อมูลสมุนไพรไทย

ดูเพิ่มเติม

    อ้อยช้าง

    ชื่ออื่น ๆ : กุ๊ก , กุ๊ก(ภาคเหนือ) , หวีด(เชียงใหม่) , กอกกั่น(อุบลราชธานี) , แม่หยูว้าย(กะเหรี่ยงกาญจนบุรี) , เส่งสู่ไค้(กะเหรี่ยงเชียงใหม่), ตะคร้ำ(ราชบุรี) , อ้อยช้าง(ไทยราชบุรี, – ภาคกลาง) ชื่อวิทยาศาสตร์ : Lannea coromandelica (Houtt.) Merr. วงศ์...