วันอาทิตย์ 19 พฤศจิกายน 2017

ข้อมูลสมุนไพรไทย

สมอพิเภก

ชื่ออื่น :  ลัน(เชียงราย), สมอแหน(กลาง), แหน, แหนขาว, แหนต้น(เหนือ), สะคู้(กะเหรี่ยง-แม่ฮ่องสอน), ซิบะดู่(กะเหรี่ยง-เชียงใหม่) ชื่อวิทยาศาสตร์ : Terminalia bellirica (Gaertn.) Roxb. ชื่อสามัญ : Beleric myrobalan วงศ์ : Combretaceae ลักษณะทางพฤกษศาสตร์ :  สมอพิเภก เป็นไม้ต้นขนาดกลางถึงขนาดใหญ่ ผลัดใบ สูง 15-35 เมตร ลำต้นเปลาตรง โคนต้นมักเป็นพูพอน เปลือกสีเทาอมน้ำตาลหรือเป็นสีดำๆ ด่างๆ เป็นแห่งๆ ค่อนข้างเรียบหรือแตกเป็นร่องเล็กๆ ไปตามยาวลำต้น เปลือกในสีเหลือง เรือนยอดกลมแผ่กว้างและค่อนข้างทึบ...