วันเสาร์, กรกฎาคม 22, 2017

ข้อมูลสมุนไพรไทย

ดูเพิ่มเติม

  นางแย้ม

  ชื่ออื่น ๆ : โช่วมู่ลี (จีนกลาง), เช่าหมกหลี (แต้จิ๋ว), ส้วนใหญ่ (นครราชสีมา), ปิ้งสมุทร (เชียงใหม่), ปิ้งช้อน, ปิ้งชะมด (ภาคเหนือ) ชื่อวิทยาศาสตร์ : Clerodendrum chinense (Osbeck) Mabb. วงศ์ : VERBENACEAE ลักษณะทางพฤกษศาสตร์ : นางแย้ม เป็นพรรณไม้พุ่มขนาดเล็ก มีลำต้นตั้งตรง ต้นนั้นจะมีขนปกคลุมอยู่เล็กน้อย...

  เต่าร้าง

  แก้วเจ้าจอม

  สะพานก๊น

  กระเบียน