วันจันทร์ 19 มีนาคม 2018

สมุนไพรน่าสนใจ

หญ้าเกล็ดหอย

ชื่ออื่น ๆ : โพวตี่กิ้ม, เทียงโอ่วซุย (จีน) ชื่อวิทยาศาสตร์ : Hydrocotyle sibthorpioides Lam. วงศ์ : UMBELLIFERAE ลักษณะทางพฤกษศาสตร์ :  หญ้าเกล็ดหอย เป็นพรรณไม้ล้มลุก ขนาดเล็ก ลำต้นมีลักษณะ เป็นเส้นเล็กยาวแผ่สาขา ปกคลุมดินเป็นแผ่น ลำต้นมีข้อจะแตกรากฝอยยึดดิน ใบหญ้าเกล็ดหอย ใบมีลักษณะค่อนข้างกลม หรือคล้ายรูปไต โคนใบเว้าเหากัน เป็นรูปหัวใจ...

มันเทศ

ชื่ออื่น : มันแกว, มันแก๋วแดง (ภาคเหนือ), หมักอ้อย (ละว้า-เชียงใหม่), แตลอ (มลายู-นราธิวาส), มันหลา(ปัตตานี) ชื่อวิทยาศาสตร์ : Ipomoea batatas (L.) Poir. ชื่อวงศ์ : CONVOLVULACEAE ลักษณะทางพฤกษศาสตร์ : มันเทศ เป็นไม้เลื้อย ไม่มีเนื้อไม้ มีหัวใต้ดิน ซึ่งเป็นรากฝอยและเป็นรากสะสมอาหาร มีเนื้อ อวบน้ำ...

สมุนไพรเด่น

ดูเพิ่มเติม

  ส้มเช้า

  ชื่ออื่น : กะเร, กาลัม, เพราะเพระ, โพะเพะ, ไห่หวัง, ฮ้อบแฮ้บ, และฮวยออง ชื่อวิทยาศาสตร์ : Euphorbia neriifolia L. (E. ligularia Roxb.) ชื่อวงศ์ : Euphorbiaceae ลักษณะทางพฤกษศาสตร์ :  ต้นส้มเช้า ไม้พุ่มหรือไม้ยืนต้นขนาดเล็ก สูง 3-5 เมตร กิ่งก้านเป็นเหลี่ยม มีหนามแข็งตามมุม...

  กำยาน

  ชื่ออื่น ๆ : กำยาน, กำยานไทย (ภาคกลาง), กำยาน (ภาคเหนือ), เซ่พอบอ(กะเหรี่ยง-เชียงใหม่), เข้ว (ละว้า-เชียงใหม่), เกลือตานตุ่น (ศรีสะเกษ), ชาติสมิง (นครพนม), กำมะแย, กำยานสุมาตร (นราธิวาส,มาเลเซีย), เบนซอย (นอกประเทศ) ชื่อวิทยาศาสตร์ : Styrax benzoides Craib วงศ์...

  คนทา

  ชื่ออื่น ๆ : คนทา, สีพัน, สีฟันคนทา,กะลันทา (ไทย) , หนามกะแท่ง (เลย), มีชี (กะเหรี่ยงแม่ฮ่องสอน),จี้,หนามจี้, สีเตาะ (พายัพ) ชื่อวิทยาศาตร์ : Harrisonia perforata Merr. ชื่อวงศ์ : SIMAROUBACEAE ลักษณะทางพฤกษศาสตร์ : ต้นคนทา เป็นพรรณไม้พุ่มแกมเถา หรือเป็นไม้พุ่มเลื้อยทอดเกาะเกี่ยวขึ้นไป...

  เภสัชกรรมไทย
  เวชกรรมไทย
  หัตถเวชกรรมไทย
  ผดุงครรภ์ไทย

  เนื้อหาทางด้านยาสมุนไพรในเว็บไซต์สมุนไพรดอทคอมทำไว้เพื่อการศึกษาด้านการแพทย์แผนไทยและเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเท่านั้น ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อใช้แทนคำแนะนำทางการแพทย์ การวินิจฉัย หรือการรักษาแต่อย่างใด หากคุณมีอาการเจ็บป่วยหรือรู้สึกไม่สบายควรปรึกษาแพทย์ของคุณ…

  สมุนไพรพื้นบ้าน

  ดูเพิ่มเติม

   มะหวด

   ชื่ออื่น : สีหวด (นครราชสีมา), กำซำ, กะซ่ำ, มะหวด (ภาคกลาง), ชันรู, มะหวดบาท, มะหวดลิง (ภาคตะวันออกเฉียงใต้), กำจำ (ภาคใต้), ซำ (ทั่วไป), นำซำ มะจำ (ภาคใต้), มะหวดป่า, หวดคา (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ), สีฮอกน้อย, หวดลาว...

   สมุนไพรรักษาโรค

   ดูเพิ่มเติม

    มะปราง

    ชื่ออื่น : บักปราง (ภาคอีสาน), มะผาง (ภาคเหนือ), ปราง (ภาคใต้) ชื่อวิทยาศาสตร์ : Bouea macrophylla Griffith ชื่อสามัญ : Marian Plum , Plum Mango ชื่อวงศ์ : Anacardiaceae ลักษณะทางพฤกษศาสตร์ : มะปราง เป็นไม้ต้น มีทรงต้นค่อนข้างแหลม มีกิ่งก้านสาขาค่อนข้างทึบต้นโต...