วันศุกร์ 19 มกราคม 2018

สมุนไพรน่าสนใจ

ปืนนกไส้

ชื่ออื่น : กี่นกไส้, หญ้าก้นจ้ำขาว, ปีกนกไส้ ชื่อวิทยาศาสตร์ : Bidens pilosa L. ชื่อวงศ์ : COMPOSITAE ลักษณะทางพฤกษศาสตร์ : ปืนนกไส้ เป็นพืชล้มลุก สูงได้ถึง 1 เมตร ลำต้นเป็นสัน ใบปืนนกไส้ ใบเป็นใบประกอบขนนกชั้นเดียว มี 3 ใบย่อย แผ่นในรูปไข่ ปลายใบแหลม...

รางจืดต้น

ชื่ออื่น : ยางจืด, จางจืด, มะหิ่งเม่น ชื่อวิทยาศาสตร์ : crotalaria spectabilis Roth. ชื่อวงศ์ : Fabaceae ลักษณะทางพฤกษศาสตร์ : รางจืดต้น ไม้ล้มลุก อายุหลายปี สูงถึง 3 เมตร ลำต้นตั้งตรง สีเขียวอ่อน มีสันนูนตามยาว 5-6 สัน ใบรางจืดต้น ใบเดี่ยว เรียงสลับ รูปช้อนแกมรูปไข่กลับ...

สมุนไพรเด่น

ดูเพิ่มเติม

  ชองระอา

  ชื่ออื่น ๆ : ทองระอา, ชองระอา, ช้องระอา, ลิ้นงูเห่า, เสลดพังพอนตัวผู้ (กรุงเทพฯ), คันชั่ง (ตาก), อังกาบ, อังกาบเมือง (ไทย), ก้านชั่ง (พายัพ) ชื่อสามัญ : Philippine violet ชื่อวิทยาศาสตร์ : Barleria lupulina Lindl. วงศ์ : ACANTHACEAE ลักษณะทางพฤกษศาสตร์ : ...

  แมงลัก

  ชื่ออื่น ๆ : มังลัก (ภาคกลาง), กอมก้อขาว (ภาคเหนือ), ผักอีตู่ (เลย) ชื่อสามัญ : Labiatae, Hairy Basil ชื่อวิทยาศาสตร์ : Ocimum basilicum  L.f. var. citratum Back. ชื่อวงศ์ : LABIATAE ลักษณะทางพฤกษศาสตร์ :  แมงลัก...

  มะละกอ

  ชื่ออื่น : มะก้วยเทศ (ภาคเหนือ), หมักหุ่ง (ลาว,นครราชสีมา,เลย), ลอกอ (ภาคใต้), กล้วยลา (ยะลา), แตงต้น (สตูล) ชื่อวิทยาศาสตร์ : Carica papaya  L. ชื่อวงศ์ : Caricaceae ลักษณะทางพฤกษศาสตร์ : มะละกอ เป็นไม้ล้มลุก อายุหลายปี สูง 3-6 เมตร...

  สมุนไพรยอดฮิต

  นมแมวป่า

  ชื่ออื่น : ตีนตั่ง, พี้เขา, พี้พวนน้อย ชื่อวิทยาศาสตร์ : Ellipeiopsis cherrevensis (Pierre ex Finet & Gagnep.) R.E.Fr. ชื่อวงศ์ : ANNONACEAE ลักษณะทางพฤกษศาสตร์ : ต้นนมแมวป่า เป็นไม้พุ่มยืนต้น สูงได้ถึง 1.5 เมตร ทุกๆส่วนมีขนสีน้ำตาลปกคลุมหนาแน่น ใบนมแมวป่า...

  หญ้าเกล็ดหอย

  ชื่ออื่น ๆ : โพวตี่กิ้ม, เทียงโอ่วซุย (จีน) ชื่อวิทยาศาสตร์ : Hydrocotyle sibthorpioides Lam. วงศ์ : UMBELLIFERAE ลักษณะทางพฤกษศาสตร์ :  หญ้าเกล็ดหอย เป็นพรรณไม้ล้มลุก ขนาดเล็ก ลำต้นมีลักษณะ เป็นเส้นเล็กยาวแผ่สาขา ปกคลุมดินเป็นแผ่น ลำต้นมีข้อจะแตกรากฝอยยึดดิน ใบหญ้าเกล็ดหอย ใบมีลักษณะค่อนข้างกลม หรือคล้ายรูปไต โคนใบเว้าเหากัน เป็นรูปหัวใจ...

  มะกอกน้ำ

  ชื่ออื่น : สารภีน้ำ, สีชัง, สมอพิพ่าย ชื่อวิทยาศาสตร์ : Elaeocarpus hygrophilus Kurz ชื่อวงศ์ : ELAEOCARPACEAE ลักษณะทางพฤกษศาสตร์ : มะกอกน้ำ เป็นไม้ยืนต้นขนาดกลาง แตกกิ่งก้านสาขามาก พบขึ้นตามริมน้ำ ตามชายฝั่งทะเล ตามป่าโกงกาง ป่าพรุ ต้นสูง 3-12 เมตร เปลือกลำต้นค่อนข้างเรียบ สีน้ำตาล ตามกิ่งมีรอยแผลใบชัดเจน ใบมะกอกน้ำ เป็นใบเดี่ยว...

  สมุนไพรน่าจับตามอง

  ดูเพิ่มเติม

   ก่อ

   ชื่ออื่น : ก่อเดือย, ก่อหนาม, ก่อแป้น ชื่อวิทยาศาสตร์ : Castanopsis spp. ชื่อวงศ์ : Fagaceae ลักษณะทางพฤกษศาสตร์ : ต้นก่อ เป็นไม้ยืนต้นไม่ผลัดใบ มีมากกวา 80 ชนิด...

   ตังตาบอด

   ชื่ออื่น : ไฟเดือนห้า, ยางร้อน, ตาตุ่มป่า ชื่อวิทยาศาสตร์ : Excoecaria oppositifolia Griff. ชื่อวงศ์ : Euphorbiaceae ลักษณะทางพฤกษศาสตร์ : ตังตาบอด เป็นไม้ต้นสูงได้ถึง 15 เมตร...

   ฉัตรทอง

   ชื่ออื่น ๆ : จวกขุ่ยฮวย(จีน-แต้จิ๋ว) ชื่อสามัญ : Hollyhock ชื่อวิทยาศาสตร์ : Althaea rosea Cav. วงศ์ : MALVACEAE ลักษณะทางพฤกษศาสตร์ : ฉัตรทอง เป็นพรรณไม้พุ่มขนาดเล็ก มีลำต้นตั้งตรง...

   ดูกอึ่ง

   ชื่ออื่น : กระดูกเขียด, กระดูกอึ่ง, กระดูกอึ่งใหญ่, แกลบหูหนู, แปรงหูหนู, แกลบหนู, อึ่งใหญ่ ชื่อวิทยาศาสตร์ : Dendrolobium lanceolatum (Dunn.) Schindl. ชื่อวงศ์ : LEGUMINOSAE–PAPILIONOIDEAE ลักษณะทางพฤกษศาสตร์...

   ตำลึง

   ชื่ออื่น ๆ : ผักแคบ(ภาคเหนือ), แคเด๊าะ(กระเหรี่ยงและแม่ฮองสอน), ตำลึง,สี่บาท(ภาคกลาง), ผักตำนิน(ภาคอีสาน) ชื่อสามัญ : Ivy Gourd ชื่อวิทยาศาสตร์ : Coccinia grandis (L.) Voigt) ชื่อวงศ์ : CUCURBITACEAE ลักษณะทางพฤกษศาสตร์ : ตำลึง เป็นพรรณไม้เถาเลื้อยที่มีมือจับ เพื่อเอาไว้เกาะยึดหลักหรือต้นไม้อื่น ๆ...

   สมุนไพรพื้นบ้าน

   ดูเพิ่มเติม

    ไมยราบ

    ชื่ออื่น : กระทืบยอด, หญ้าปันยอด, หนามหญ้าราบ, กะหงับ ชื่อวิทยาศาสตร์ : Mimosa pudica L. ชื่อวงศ์ : FABACEAE (LEGUMINOSAE–MIMOSOIDEAE) ลักษณะทางพฤกษศาสตร์ : ไมยราบ เป็นไม้ล้มลุกแผ่คลุมพื้นดิน สูงได้ถึง 1 เมตร ใบไมยราบ เป็นใบประกอบแบบนิ้วมือ ใบย่อยชั้นแรก 2 หรือ 4...

    สมุนไพรรักษาโรค

    ดูเพิ่มเติม

     ตะลิงปลิง

     ชื่ออื่น :  ลิงปิ้ง, หลิ้งปิ้ง, หลี้งตี้ง, ลีหมิง, เฟืองเทศ, มะเฟืองตรน, หลิงปลิง(ภาคใต้), กะลิงปริง, ปลีมิง, ลิงปลิง, ลิงปลิง(ระนอง), มูงมัง(เกาะสมุย), บลีมิง(มลายู-นราธิวาส) ชื่อสามัญ :   Bilimbing ชื่อวิทยาศาสตร์ :   Averrhoa bilimbi L. ชื่อวงศ์ :  OXALIDACEAE ลักษณะทางพฤกษศาสตร์ : ตะลิงปลิง เป็นไม้พุ่มขนาดกลาง สูงประมาณ 5-10 เมตร แตกกิ่งก้านสาขามาก กิ่งก้านเปราะหักง่าย มีขนนุ่มตามกิ่ง ใบตะลิงปลิง เป็นใบประกอบแบบขนนกมีใบย่อยเรียงตัวกันเป็นคู่ ใบย่อยรูปหอก...

     สมุนไพรล่าสุด

     ดูเพิ่มเติม

      ไมยราบต้น

      ชื่ออื่น : ไมยราบยักษ์, ขี้แฮด, ไมยราบต้น, ฝีหมอบใหญ่, พรม, ไมยราบหลวง, จี่ยอบหลวง ชื่อวิทยาศาสตร์ : Mimosa pigra L. ชื่อวงศ์ : FABACEAE (LEGUMINOSAE–MIMOSOIDEAE) ลักษณะทางพฤกษศาสตร์ : ไมยราบต้น เป็นไม้พุ่มขนาดกลาง มีความสูงของต้นประมาณ 1-3 เมตร ตามต้นมีหนามแหลมงองุ้มลงด้านล่างตลอดลำต้นและกิ่ง ปลายกิ่งย้อย เนื้อแข็งและเหนียว ใบไมยราบต้น...

      ตะแบก

      ชื่ออื่น ๆ : อ้าย (สุราษฎร์), กะแบก (ไทย), เปลือย (สุโขทัย-พิษณุโลก), เปื๋อยหรือป๋วย (ภาคเหนือ), เปือย (ลานช้าง), ตะแบกใหญ่, ตะแบกหนัง (ไทยภาคกลาง), เปื๋อยตุ้ย, เปื๋อยค่าง, เปื๋อยน้ำ, เปื๋อยลัวะ, เปื๋อยเปลือกหนา, เปื๋อยขาว (ปราจีน) ชื่อวิทยาศาสตร์ : Lagerstroemia floribunda...

      ข้าวหลามดง

      ชื่ออื่น : ปอขี้แฮด, ตูกะไซดีนาอาลี ชื่อวิทยาศาสตร์ : Goniothalamus laoticus (Finet & Gagnep.) Ban ชื่อวงศ์ : ANNONACEAE ลักษณะทางพฤกษศาสตร์ : ต้นข้าวหลามดง เป็นไม้ยืนต้นขนาดเล็ก สูง 4-8 เมตร เรือนยอดเป็นพุ่มโปร่ง เปลือกหนาสีเทาอมดำ กิ่งอ่อนมีขนสีน้ำตาล ใบข้าวหลามดง เป็นใบเดี่ยว เรียงสลับสองข้างกิ่งในระนาบเดียวกัน แผ่นใบรูปขอบขนานแกมรูปไข่กลับ...