วันเสาร์ 26 พฤษภาคม 2018

สมุนไพรน่าสนใจ

สุพรรณิการ์

ชื่ออื่น : ฝ้ายคำ, กรรณิการ์ ชื่อวิทยาศาสตร์ : Cochlospermum religiosum Alston ชื่อวงศ์ : BIXACEAE ลักษณะทางพฤกษศาสตร์ : สุพรรณิการ์ เป็นไม้ต้น ผลัดใบ สูง 7-15 เมตร เปลือกเรียบ กิ่งก้านคอคด ใบสุพรรณิการ์ เป็นใบเดี่ยวออกเวียนสลับ รูปหัวใจมี 5 แฉก ปลายแฉกแหลม...

จิงจ้อขาว

ชื่ออื่น : เถาดอกบานตูม, เอน ชื่อวิทยาศาสตร์ : Merremia umbellata Haller f. ชื่อวงศ์ : CONVOLVULACEAE ลักษณะทางพฤกษศาสตร์ : ต้นจิงจ้อขาว เป็นไม้ล้มลุกพันเลื้อย ยาว 5-10 เมตร ใบจิงจ้อขาว เป็นใบเดี่ยวเรียงสลับ รูปไข่หรือรูปไข่แกมสามเหลี่ยม ขอบใบเรียบ กว้าง 1.5-3.5 เซนติเมตร ยาว 6-9 เซนติเมตร ...

สมุนไพรเด่น

ดูเพิ่มเติม

  ขจร

  ชื่ออื่น ๆ : สลิด, ผักสลิดคาเลา, สลิดป่า, ผักสลิด, กะจอน, ขะจอน, ผักขิก ชื่อสามัญ : Cowslip creeper ชื่อวิทยาศาสตร์ : Telosma minor Craib วงศ์ : ASCLEPIADACEAE ลักษณะทางพฤกษศาสตร์ : ต้นขจร เป็นพรรณไม้เถาเลื้อยพาดพันต้นไม้ใหญ่ หรือขึ้นตามร้านต้นไม้ ลักษณะของเถานั้นจุคล้ายชิงข้าชาลี ใบขจร จะกลมโตและตรงปลายของมันจะแหลม...

  ต่อไส้

  ชื่ออื่นๆ : ก้ามปู, หมากก้ามปู (อุบลราชธานี), กวง, กุม, โลด, โลดน้ำ, ต่อไส้ขาว, สิบไส้ (ภาคใต้),ไก่เถื่อน, ตาลอีลิ้น (ภาคกลาง), ข้าวตาก, ง้วนพู (ภาคตะวันออก), คางลาง (ภาคกลาง), จ๊าตอง, เพี้ยฟาน (ภาคเหนือ), ตานโขมย (กาญจนบุรี), แมงเม่า...

  ผักชีดอย

  ชื่ออื่น : สาบแร้ง, สาบแฮ้ง, แฮ้งของ ชื่อวิทยาศาสตร์ : Dichrocephala integrifolia (L.f.) Kuntze ชื่อวงศ์ : COMPOSITAE ลักษณะทางพฤกษศาสตร์ : ผักชีดอย เป็นพรรณไม้ล้มลุกที่มีลำต้นตั้งตรงจะแตกกิ่งก้านสาขาใกล้กับโคนต้น และมีขนอ่อน ๆปกคลุมอยู่หนาแน่น มีกลิ่นหอม ลำต้นสูงประมาณ 1-2 ฟุต ใบผักชีดอย ออกใบเดี่ยว เรียงสลับกันไปตามกิ่ง ลักษณะของใบเป็นรูปไข่ ปลายแหลมโคนใบสอบ...

  เภสัชกรรมไทย
  เวชกรรมไทย
  หัตถเวชกรรมไทย
  ผดุงครรภ์ไทย

  เนื้อหาทางด้านยาสมุนไพรในเว็บไซต์สมุนไพรดอทคอมทำไว้เพื่อการศึกษาด้านการแพทย์แผนไทยและเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเท่านั้น ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อใช้แทนคำแนะนำทางการแพทย์ การวินิจฉัย หรือการรักษาแต่อย่างใด หากคุณมีอาการเจ็บป่วยหรือรู้สึกไม่สบายควรปรึกษาแพทย์ของคุณ…

  สมุนไพรพื้นบ้าน

  ดูเพิ่มเติม

   ลำพูป่า

   ชื่ออื่น : ตุ้มเต๋น, ลำแพน, ลำแพนเขา, สะบันงาช้าง ชื่อวิทยาศาสตร์ : Duabanga grandiflora Walp. ชื่อวงศ์ : LYTHRACEAE ลักษณะทางพฤกษศาสตร์ : ลำพูป่า เป็นไม้ยืนต้นโตเร็วผลัดใบขนาดกลางถึงขนาดใหญ่ ลำต้นมีลักษณะเปลาตรง มีความสูงได้ประมาณ 15-35 เมตร เรือนยอดแผ่กว้าง รูปทรงกลมหรือทรงกระบอก กิ่งใหญ่จะตั้งฉากกับลำต้น ปลายกิ่งห้อยลู่ลง เปลือกเป็นสีเทาเป็นสะเก็ดหรือตกเป็นแผ่นไม่เป็นระเบียบ เปลือกในเป็นสีน้ำตาลแดงคล้ำ...

   สมุนไพรรักษาโรค

   ดูเพิ่มเติม

    ครุฑกระทง

    ชื่ออื่น : เกล็ดปลากะโห้,เบญกานี, ครุฑตีนตะพาบ, ครุฑด่าง ชื่อวิทยาศาสตร์ : Polyscias scutellaria (Burm.f.) Fosberg. ชื่อวงศ์ : ARALIACEAE ลักษณะทางพฤกษศาสตร์ : ต้นครุฑกระทง เป็นไม้พุ่มหรือไม้ยืนต้นขนาดเล็ก ใบครุฑกระทง เป็นใบเดี่ยวหรือใบประกอบมีใบย่อย 3 ใบ ออกติดกับกิ่งแบบบันไดเวียน รูปรีเกือบกลมหรือรูปไต ขอบใบจักเป็นฟันเลื่อย ดอกครุฑกระทง ออกดอกเป็นช่อแบบผสมที่ปลายยอด ดอกสีขาวนวล ...