วันพุธ, ธันวาคม 1, 2021
กกกันดาร

กกกันดาร

ชื่อสมุนไพร :         กกกันดารชื่ออื่นๆ :               ...

พิกุล

พิกุล

ชื่อสมุนไพร : พิกุล ชื่ออื่น ๆ : พิกุลป่า, กุน, แก้ว, ซางดง ชื่อสามัญ : Bullet Wood ชื่อวิทยาศาสตร์ : Mimusops elengi Linn. ชื่อวงศ์ : SPOPTACEAE ลักษณะทางพฤกษศาสตร์ : ต้นพิกุล เป็นไม้ยืนต้นขนาดกลางถึงขนาดใหญ่...

กระดังงาไทย

ชื่ออื่น ๆ : กระดังงาไทย, กระดังงาใบใหญ่, กระดังงาใหญ่, กระดังงาไทย, กระดังงา(ภาคกลาง), สะบันงาต้น, สะบานงา, สะบานงา(ภาคเหนือ), กระดังงา, กระดังงอ(ภาคใต้)ชื่อสามัญ : Perfume...
ว่านหางจระเข้

ว่านหางจระเข้

ชื่อสมุนไพร : ว่านหางจระเข้ ชื่ออื่นๆ :  ว่านไฟไหม้, หางตะเข้ ชื่อสามัญ : Star cactus, Aloe, Aloin, Jafferabad, Barbados ชื่อวิทยาศาสตร์ : Aloe vera (L.) Burm.f. ชื่อพ้อง : Aloe...

สัก

ชื่อสมุนไพร : สัก ชื่ออื่นๆ : ปายี้, เส่บายี้, เป้อยี, ปีฮือ ชื่อวิทยาศาสตร์ : Tectona grandis Linn.f. ชื่อวงศ์ : VERBENACEAE ลักษณะทางพฤกษศาสตร์ : ต้นสัก เป็นไม้ต้นขนาดใหญ่ ลำต้นตั้งตรงสูงได้ถึง 30...
ไพล

ไพล

ชื่อสมุนไพร :          ไพล ชื่ออื่นๆ :             ...
จิกน้ำ

จิกน้ำ

ชื่อสมุนไพร : จิกน้ำ ชื่ออื่น : จิกนา, กระโดนทุ่ง, กระโดนน้ำ ชื่อวิทยาศาสตร์ : Barringtonia acutangula (L.) Gaertn. ชื่อวงศ์ : BARRINGTONIACEAE ลักษณะทางพฤกษศาสตร์ : ต้นจิกน้ำ เป็นไม้ยืนต้นประเภทผลัดใบ มีความสูงประมาณ...
ลำโพง

ลำโพง

ชื่อสมุนไพร : ลำโพง ชื่ออื่น ๆ : ลำโพงขาว, กาสลัก, ลำโพงกาสลัก, ลำโพงแดง, ลำโพงดำ, มะเขือบ้าดอกดำ, มะเขือบ้า, ละอังกะ, เลี้ยก, มั่วโต๊ะโละ,...

คูน

ชื่อสมุนไพร : คูน, ชื่ออื่น ๆ : ลมแล้ง (ภาคเหนือ), ชัยพฤกษ์, ราชพฤกษ์ (ภาคกลาง), ลักเคย , ลักเกลือ (ปัตตานี ), กีเพยะ...