สมุนไพรที่เป็นพืชเศรษฐกิจ

1425

 

สมุนที่เป็นพืชเศรษฐกิจในประเทศไทยนั้นมีอยู่เป็นจำนวนมาก  ทั้งที่ใช้เป็นอาหารและนำมาใช้ปรุงเป็นยารักษาโรค  ในหัวข้อนี้จึงขอยกรายชื่อมาให้ทราบพอสังเขป  ดังนี้

กระเจี๊ยบแดง             จันทนา                              บอระเพ็ด

กระชาย                   เจตมูลเพลิงขาว                    ลิ้นงูเห่า

กระไดลิง                  เจตมูลเพลิงแดง                    เถาปล้อง

กระดอม                   เจตมูลเพลิงแดง                    บัวบกหัว

กระแตไต่ไม้               ชะพลู                                บัวน้ำ  บัวสาย

กระเบียน                  หญ้าชันกาด                        ปะดู่ส้ม

กระพังโหม                หญ้าไซ                              เปราะป่า

กระเม็งตัวเมีย            หญ้าตีนกา                          เปราะหอมขาว

กำแพงเจ็ดชั้น             หญ้าน้ำนมราชสีห์                  ไผ่เหลือง

กำยาน                     หญ้านาง                            ผักกาดนา

กำลังเสือโคร่ง             หญ้านางแดง                       ผักโขมหนาม

กัลปังหา                   ดองดึง                              ผักคราดหัวแหวน

กัลป์พฤกษ์                ตะโกนา                                       ผักหนาม

ชัยพฤกษ์                  ตะไคร้บก                           ผักบุ้งจีน

คูน                         ตะไคร้หางสิง                       ผักเป็ดแดง

กระดูกดำ                 ตานขโมย                           ผักเสี้ยนผี

กรุงเขมา                  ตานดำ                              ฝีหมอบ

แก่นขนุน                  ตีนเป็ด                              แฝกหอม

กระชัน                     เถาลิ้นเสือ                           พระขรรค์ไชยศรี

ขมิ้นเกลือ                 เถาวัลย์เปรียง                      พระจันทร์ครึ่งซีก

ข้าวเย็น                  เท้ายายม่อมดอกแดง              มะเดื่อชุมพร

ขอนดอก                  เทียนดำ                             ยาดำ

ครอบจักรวาฬ            ทองพันช่าง                         เลือดแรด