สรรพคุณเภสัช

สรรพคุณเภสัช

สรรพคุณเภสัช  คือ  การรู้จักสรรพคุณของวัตถุที่จะนำมาใช้เป็นยารักษาโรคหลักสรรพคุณเภสัชนี้เป็นหมวดที่สำคัญยิ่ง  ท่านต้องให้ความสนใจเป็นพิเศษ  เพราะตัวยาแต่ละอย่าง  ถ้าไม่รู้สรรพคุณแล้วก็ไม่เกิดประโยชน์  อะไรเลย ...

Scroll to top