วันเสาร์ 15 สิงหาคม 2020
แท็ก โพสต์แท็กกับ "ยาครรภ์รักษา"

แท็ก: ยาครรภ์รักษา

ยาครรภ์รักษา

แก้หญิงมีครรภ์ให้เบาหน่อยหรือเกินประมาณ ท่านให้เอา เจตมูลเพลิง 1 โกฐสอ 1 ผลผักชี 1 ดอกดีปลี 1 มะตูมอ่อน 1 สะค้าน 1 แห้วหมู 1 กกลังกา 1 รากขัดมอน 1 เปลือกโมกมัน 1 จันทร์ทั้ง 2 สิ่งละ...

ยาครรภ์รักษา

ท่านให้เอารากชุมเห็ดเทศ  1 รากชะเอมเทศ 1 เอามะพร้าวนาฬิเกอ่อน เอาทั้งเนื้อทั้งน้ำต้มให้หญิงมีครรภ์รับประทาน แก้หญิงแพ้ท้อง มีอาการต่างๆ ดีนัก ยาคุมนี้ให้เลือดปกติ ท่านให้เอา เทียนดำ เทียนขาว เทียนเยาวพาณี เอาหนักสิ่งละ 1 บาท ลูกผักชี 1 เกสรบัวหลวง 1 บาท มะพร้าวอ่อน...