วันเสาร์ 4 กรกฎาคม 2020
แท็ก โพสต์แท็กกับ "ยาขับโลหิตและแก้ลม"

แท็ก: ยาขับโลหิตและแก้ลม

ยาขับโลหิตและแก้ลม

ท่านให้เอา เปล้าทั้ง 2 สารส้ม แสมทะเล เทพทาโร ข่าต้น หัสคุณไทย ผักเสี้ยนผี ใบรักขาว ลูกจันทน์ ดอกจันทน์ กระวาน กานพลู แห้วหมูย่างทราย หญ้าไซ เปลือกกุ่มบก เปลือกกุ่มน้ำ หนักสิ่งละ 1 บาท ชะพลู หัสคุณเทศ มะตูมอ่อน...