วันจันทร์ 21 กันยายน 2020
แท็ก โพสต์แท็กกับ "ครรภ์วิปลาส"

แท็ก: ครรภ์วิปลาส

การแท้ง (ครรภ์วิปลาส)

การแท้งบุตรนี้ จะแท้งเมื่อครรภ์อายุครบ 3 เดือนแล้วเป็นส่วนมาก จะแท้งเองหรือช่วยให้แท้ง ส่วนเหตุที่ทำให้แท้งด้วยโครต่างๆ ดังกล่าวแล้ว การแท้งด้วยตามพืชพันธุ์มารดา และเชื่อแถวเคยแท้ง หรือเคยแท้งแล้วก็แท้งอีกอาจทำให้แท้งได้อีกเหมือนกัน หรือมารดากินยาร้อนๆ หรือถูกบีบรัด ก็ทำให้แท้งได้  การแท้งบุตรต่างๆ ดังกล่าวแล้ว มักมีเหตุอันตรายมาก ควรช่วยนำส่งโรงพยาบาลทันที สาเตุที่ทำให้เกิดการแท้ง ต้นเหตุที่ทำให้เกิดการแท้งมีหลายอย่าง แต่คนที่เคยแท้งเราต้องหาต้นเหตุให้ได้เสียก่อน เพื่อมิให้เกิดการแท้งได้อีกในครรภ์หลังๆ ต้นเหตุสำคัญมีดังนี้คือ 1.ต้นเหตุเกี่ยวกับไข่ มักเกิดจากการตายของไข่ที่ฝั่งตัวลงในพื้นเยื่อมดลูก ทำให้เกิดการแท้ง โดยมากมักเกิดจากไข่ตายก่อน แล้วจึงมีการแท้งเกิดตาม ต้นเหตุที่ทำให้ไข่ตายมี 1.1 ครรภ์ไข่ปลาอุก  ในโรคนี้ไข่หรือทารกมีการเปลี่ยนแปลงสูญเสียไปแล้วแท้งออกมาเป็นเม็ดๆ...