การบำรุงรักษาครรภ์และการปฏิบัติตัวในระยะตั้งครรภ์(ครรภ์รักษา)

สตรีทั้งปวงที่มีครรภ์อันตั้งขึ้นได้ 15 วันก็ดี เดือนหนึ่งก็ดี แสดงกายให้ปรากฏแก่คนทั้งหลายให้รู้ว่าตั้งครรภ์ขึ้นแล้ว...

Scroll to top