วันพุธ 20 พฤศจิกายน 2019

ยานึ่งท้องให้ท้องยุบ

ท่านให้เอา ไพล 2 บาท ดีปลี กระเทียม พริกไทย สารส้ม ดินประสิว ยาทั้งนี้เอาสิ่งละ 1 บาท ใบมะกาเท่ายาทั้งหลาย ใส่ครกตำเป็นผงเคล้าสุราหรือน้ำส้มสายชูก็ได้ แผ่ลงบนหน้าท้องตรงมดลูก แล้วเอาผ้าทำเป็นวงพวงมาลัยวงรอบก้นหม้อไว้ เอาหม้อตั้งไฟ พออุ่นๆ วางทับบนผ้า ทำวันละ 2 ครั้ง แก้ท้องที่ไม่ยุบ ให้แห้งสนิท

ยาบำรุงครรภ์รักษา

มีคุณทั้งมารดาและทารก ท่านให้เอา โกฐทั้ง 5 เทียนทั้ง 5 บัวน้ำทั้ง 5 จันทร์ทั้ง 2 อบเชย ชะลูด ชะเอมเทศ กฤษณา กระลำพัก ขอนดอก แก่นสน สัก สักขี เปลือกสมุลแว้ง เทพทาโร แก่นประดู รากสามสิบ เปลือกไข่เน่า เปลือกสันพร้านางแอ เปลือกมะซาง ดอกพิกุล ดอกมะลิ ดอกสารภี ชะมด พิมเสนเกล็ด สรรพคุณ  ยาทั้งนี้เอาสิ่งละ 1 ส่วนเท่าๆกัน...

ยาแก้สันนิบาตหน้าเพลิง

ขนานที่ 1 ท่านให้เอาใบมะกา 5 ตำลึง ยาดำ 2 บาท ฝักคูน 3 ฝัก ผลมะคำดีควาย 7 ลูก มะกรูด 33 ลูก (ผ่า 4 เอาแต่ 3 ทิ้ง 1) ใบส้มป่อย 1 กำมือ ต้มรับประทานแก้สันนิบาตหน้าเพลิง ขนานที่ 2 ท่านให้เอา แกแล แก่นขนุน แก่นสน ขิง สักขี แก่นขี้เหล็ก จันทร์แดง...

ยาครรภ์รักษา

ท่านให้เอารากชุมเห็ดเทศ  1 รากชะเอมเทศ 1 เอามะพร้าวนาฬิเกอ่อน เอาทั้งเนื้อทั้งน้ำต้มให้หญิงมีครรภ์รับประทาน แก้หญิงแพ้ท้อง มีอาการต่างๆ ดีนัก ยาคุมนี้ให้เลือดปกติ ท่านให้เอา เทียนดำ เทียนขาว เทียนเยาวพาณี เอาหนักสิ่งละ 1 บาท ลูกผักชี 1 เกสรบัวหลวง 1 บาท มะพร้าวอ่อน 3 ลูก เอาทั้งเนื้อทั้งน้ำต้มรับประทาน ในเมื่อสตรีเริ่มตั้งครรภ์ จนถึงจวนเวลาคลอดจึงหยุด ท่านกล่าวไว้ว่า สตรีมีครรภ์ผู้นั้นจะไม่มีอาการอย่างใดเกิดขึ้นเลย ในเมื่อรับประทานยาขนานนี้แล้ว ท่านให้เอาเปลือกสันพร้านางแอ 1...

ยาครรภ์รักษา

แก้หญิงมีครรภ์ให้เบาหน่อยหรือเกินประมาณ ท่านให้เอา เจตมูลเพลิง 1 โกฐสอ 1 ผลผักชี 1 ดอกดีปลี 1 มะตูมอ่อน 1 สะค้าน 1 แห้วหมู 1 กกลังกา 1 รากขัดมอน 1 เปลือกโมกมัน 1 จันทร์ทั้ง 2 สิ่งละ 1 เปลือกสมุลแว้ง 1 เกสรบัวหลวง 1 ใส่หม้อต้มรับประทานดีนัก เมื่อเอายาลงหม้อเสกด้วย คาถาสักกัตวา ดังนี้ สักกัตวา พุทธรัตนัง โอสถังอุตะระมัง...