วันพฤหัสบดี 12 ธันวาคม 2019

ยาครรภ์รักษา

แก้หญิงมีครรภ์ให้เบาหน่อยหรือเกินประมาณ ท่านให้เอา เจตมูลเพลิง 1 โกฐสอ 1 ผลผักชี 1 ดอกดีปลี 1 มะตูมอ่อน 1 สะค้าน 1 แห้วหมู 1 กกลังกา 1 รากขัดมอน 1 เปลือกโมกมัน 1 จันทร์ทั้ง 2 สิ่งละ 1 เปลือกสมุลแว้ง 1 เกสรบัวหลวง 1 ใส่หม้อต้มรับประทานดีนัก เมื่อเอายาลงหม้อเสกด้วย คาถาสักกัตวา ดังนี้ สักกัตวา พุทธรัตนัง โอสถังอุตะระมัง...

ยาต้มแก้ครรภ์รักษา

ท่านให้เอา จันทร์ทั้ง 2 เกสรทั้ง 5 รากลำเจียก รากไทรย้อย หน่ออ้อเขียวหรือหน่ออ้อลายบัวน้ำทั้ง 5 เทียนสัตตบุษย์ เทียนดำ รากยอบ้าน ยาทั้งนี้เอาสิ่งละ 2 บาท ต้มกินแก้ หญิงมีครรภ์มีอาการคลื่นเหียน อาเจียน หรือเป็นไข้มีอาการร้อนๆ หนาวๆ หรือเป็นเม็ดผื่นไปทั้งตัว จงต้มยานี้ให้กินให้จงได้ จะหายดังปลิดทิ้ง

ยาครรภ์รักษา

ท่านให้เอารากชุมเห็ดเทศ  1 รากชะเอมเทศ 1 เอามะพร้าวนาฬิเกอ่อน เอาทั้งเนื้อทั้งน้ำต้มให้หญิงมีครรภ์รับประทาน แก้หญิงแพ้ท้อง มีอาการต่างๆ ดีนัก ยาคุมนี้ให้เลือดปกติ ท่านให้เอา เทียนดำ เทียนขาว เทียนเยาวพาณี เอาหนักสิ่งละ 1 บาท ลูกผักชี 1 เกสรบัวหลวง 1 บาท มะพร้าวอ่อน 3 ลูก เอาทั้งเนื้อทั้งน้ำต้มรับประทาน ในเมื่อสตรีเริ่มตั้งครรภ์ จนถึงจวนเวลาคลอดจึงหยุด ท่านกล่าวไว้ว่า สตรีมีครรภ์ผู้นั้นจะไม่มีอาการอย่างใดเกิดขึ้นเลย ในเมื่อรับประทานยาขนานนี้แล้ว ท่านให้เอาเปลือกสันพร้านางแอ 1...

ยาหอมแก้ลมและยาครรภ์

ท่านให้เอายา กฤษณา (เสี้ยนตาล) กานพลู โกฐเชียง โกฐพุงปลา โกฐหัวบัว ดอกบุนนาคสวน น้ำประสานทองสะตุ สังข์สุมแล้ว พิมเสนดี สมุลแว้ง อบเชยญวน สรรพคุณยา  11 สิ่ง เอาหนักสิ่งละ 1 บาท ชะเอมเทศหนัก 6 บาท ปรุงรสชะมดเชียงพอสมควรบดทำเป็นผงละเอียด น้ำกระสายใช้น้ำสุกหรือน้ำดอกไม้สดแช่น้ำก็ได้ แก้ลมหน้ามืด ตามัว ใจสั่น คลื่นเหียน อาเจียน และเป็นยาครรภ์รักษาด้วย ถ้าไม่ชอบรสหวานมาก ให้ลดชะเอมลงบ้าง

ยาแก้ลมหัวลูก

ที่เรียกว่า ลมหัวลูก คือ แม่หญิงที่ตั้งครรภ์ มีอาการคลื่นเหียน วิงเวียน หน้ามืด ตั้งแต่เริ่มตั้งครรภ์จนใกล้คลอด ท่านให้เอาใบมะกา 1 กำมือ ข่า 5 แว่น เกลือ 1 กำมือ ต้มรับประทาน ตำรับกล่าวไว้ว่า ต้มรับประทานเถิดสักหม้อหรือ 2 หม้อ ก็จะหาย