ยาแก้โลหิตทำโทษ

ท่านให้เอา ผลจันทน์ พริกไทย พริกหอม ขิง พริกหาง ดีปลี สะค้าน สมุลแว้ง พริกเทศ แห้วหมู ตองแตก รากจิงจ้อ แสมทั้ง 2 สรรพยาทั้งนี้เอาสิ่งละเสมอภาค หัสคุณเทศเท่ายาทั้งหลายทำเป็นผงกระสายน้ำผึ้ง น้ำส้มซ่า หรือน้ำร้อน แก้โลหิตทำโทษให้เพ้อคลั่งในเรือนไฟ