ยาแก้โลหิตตีขึ้น

ท่านให้เอา หนังกระเบนเผา กระเทียม พริกไทย ขิง สารส้ม ปรอด เอาเท่าๆกัน ทำผงกระสายน้ำสุรา แก้โลหิตดีขึ้น เมื่อกำลังอยู่ไฟจนถึงสลบยังแก้หาย