ขนานที่ 1 ท่านให้เอาใบมะกา 5 ตำลึง ยาดำ 2 บาท ฝักคูน 3 ฝัก ผลมะคำดีควาย 7 ลูก มะกรูด 33 ลูก (ผ่า 4 เอาแต่ 3 ทิ้ง 1) ใบส้มป่อย 1 กำมือ ต้มรับประทานแก้สันนิบาตหน้าเพลิง

ขนานที่ 2 ท่านให้เอา แกแล แก่นขนุน แก่นสน ขิง สักขี แก่นขี้เหล็ก จันทร์แดง จันทร์ขาว ตับเต่าน้อย ตับเต่าใหญ่ แก่นกันเกรา แก่นปรู เมล็ดฝ้าย ดอกสารภี ดอกพิกุล ดอกบุนนาค ดอกมะลิ เอาสิ่งเท่าๆกัน ต้มแก้สันนิบาตเลือด และแก้ไขเพื่อโลหิตระดูพิการได้ด้วย

Previous articleยาประสะนางคำ
Next articleยาแก้โลหิตตกทางทวารหนักทวารเบาหญิงมีครรภ์