ท่านให้เอา ดอกจงกลนี ดอกบัวหลวง รากขนาก ชะเอมเทศ ขัณฑสกร เอาส่วนเท่าๆกัน ทำผงละลายด้วยน้ำนมโคเป็นกระสาย รับประทานแล้วมีคุณ ทำให้กุมารในครรภ์ปกติ

Previous articleยาแก้โลหิตตกเวลามีครรภ์
Next articleยาชูกำลังกุมาร