ยาบำรุงครรภ์รักษา

มีคุณทั้งมารดาและทารก ท่านให้เอา โกฐทั้ง 5 เทียนทั้ง 5 บัวน้ำทั้ง 5 จันทร์ทั้ง 2 อบเชย ชะลูด ชะเอมเทศ กฤษณา กระลำพัก ขอนดอก แก่นสน สัก สักขี เปลือกสมุลแว้ง เทพทาโร แก่นประดู รากสามสิบ เปลือกไข่เน่า เปลือกสันพร้านางแอ เปลือกมะซาง ดอกพิกุล ดอกมะลิ ดอกสารภี ชะมด พิมเสนเกล็ด

สรรพคุณ  ยาทั้งนี้เอาสิ่งละ 1 ส่วนเท่าๆกัน บดเป็นผง ปั้นแท่งไว้ เป็นยาบำรุงครรภ์ ทั้งอก้อาเจียน แก้บิด แก้ไข้ แก้จุกเสียด แก้กระหายน้ำ บำรุงครรภ์ ใช้น้ำสุกหรือน้ำดอกไม้แก้อาเจียน น้ำลูกยอเผาไฟต้ม หรือน้ำเทียนดำ ลูกผักชีต้ม แก้บิด น้ำกะทือ หมกไฟ แก้ไข้ ใช้ลูกกระดอม ก้านสะเดาต้ม แก้จุกเสียด ใช้ขิงสด 3 แว่นต้ม แก้กระหายน้ำ ใช้เม็ดมะกอกเผา ข้าวตากคั่วให้เหลือง ชะเอมเทศ รากบัวหลวง แช่น้ำละลายยาให้รับประทาน