• ท่านให้เอารากชุมเห็ดเทศ  1 รากชะเอมเทศ 1 เอามะพร้าวนาฬิเกอ่อน เอาทั้งเนื้อทั้งน้ำต้มให้หญิงมีครรภ์รับประทาน แก้หญิงแพ้ท้อง มีอาการต่างๆ ดีนัก
  • ยาคุมนี้ให้เลือดปกติ ท่านให้เอา เทียนดำ เทียนขาว เทียนเยาวพาณี เอาหนักสิ่งละ 1 บาท ลูกผักชี 1 เกสรบัวหลวง 1 บาท มะพร้าวอ่อน 3 ลูก เอาทั้งเนื้อทั้งน้ำต้มรับประทาน ในเมื่อสตรีเริ่มตั้งครรภ์ จนถึงจวนเวลาคลอดจึงหยุด ท่านกล่าวไว้ว่า สตรีมีครรภ์ผู้นั้นจะไม่มีอาการอย่างใดเกิดขึ้นเลย ในเมื่อรับประทานยาขนานนี้แล้ว
  • ท่านให้เอาเปลือกสันพร้านางแอ 1 รากหญ้านาง 1 เกสรสารภี 1

สรรพคุณยา  ทั้งนี้เอาสิ่งละเสมอภาค เอาน้ำมะพร้าวอ่อน ต้มให้แม่หญิงทรงครรภ์ รับประทานทั้งแม่และกุมารในครรภ์ จะมีกำลังกล้าแข็งและปราศจากโรคทั้งปวงดี

Previous articleยาหอมแก้ลมและยาครรภ์
Next articleยาต้มแก้ครรภ์รักษา