ยาขับโลหิตและแก้ลม

ท่านให้เอา เปล้าทั้ง 2 สารส้ม แสมทะเล เทพทาโร ข่าต้น หัสคุณไทย ผักเสี้ยนผี ใบรักขาว ลูกจันทน์ ดอกจันทน์ กระวาน กานพลู แห้วหมูย่างทราย หญ้าไซ เปลือกกุ่มบก เปลือกกุ่มน้ำ หนักสิ่งละ 1 บาท ชะพลู หัสคุณเทศ มะตูมอ่อน ใบคนที่สอ ผลสมอไทย ผลสมอเทศ หนักสิ่งละ 6 สลึง มหาหิงค์หนัก 5 บาท ดีปลีหนัก 6 บาท เจตมูลเพลิงหนัก 12 บาท ทำผงละลายน้ำผึ้งหรือน้ำขิง น้ำข่า ต้มขับโลหิตในเรือนไฟ (แก้ลม 7 จำพวกได้ดี)