บทบาทหน้าที่ของผดุงครรภ์แผนโบราณ

ผดุงครรภ์ มีหน้าที่สำคัญในการดูแลรักษาผู้ตั้งครรภ์ ตั้งแต่แรกจนทารกเริ่มคลอด และมีหน้าที่ชี้แจงแนะนำในสิ่งต่างๆ ให้ผู้จะเป็นมารดาเข้าใจและปฏิบัติได้อย่างถูกต้อง แนะนำคู่สมรสที่ต้องการมีลูกให้มีความเข้าใจในการดำเนินชีวิตคู่อย่างถูกต้องตามธรรมชาติ เพื่อจะได้มีบุตร-ธิดาที่มีคุณภาพ ปัจจุบันนี้การที่ต้องการจะมีลูกได้ตามความปรารถนาได้อย่างมีประสิทธิภาพทั้งที่จำกัดจำนวน หรือผู้ที่ไม่มีลูกก็สามารถให้นายแพทย์ช่วยได้หลายวิธีโดยวิทยาการที่ทันสมัยอย่างปลอดภัยและแน่นอน

การจำกัดจำนวนหรือการทำหมัน แพทย์ก็สามารถทำให้ได้อย่างรวดเร็วและปลอดภัย

การทำคลอด คำว่า คลอดไม่ได้นั้นไม่มี เพราะถ้าผดุงครรภ์เห็นว่า การคลอดออกไม่เป็นที่ไว้วางใจก็ให้รีบส่งต่อนายแพทย์หรือโรงพยาบาลที่จะให้การช่วยเหลือ ผู้ที่จะคลอดโดยเร็วที่สุด ผู้ประกอบโรคศิลปะแผนโบราณ สาขาผดุงครรภ์ จะทำการคลอดได้เฉพาะรายที่มีครรภ์ปกติ ส่วนเรื่องของการข่มท้อง การตรวจภายในช่องคลอดหรือการใช้เครื่องมือที่ไม่ได้ต้ม นึ่ง มาตัดสายสะดือทารก ซึ่งส่งให้เกิดอันตรายต่อมารดาและทารกได้นั้น ห้ามมิให้ปฏิบัติ

สิ่งที่ต้องคำนึงถึงในการให้การผดุงครรภ์ คือ ต้องตั้งมั้นอยู่ในความพยายามที่จะช่วยให้ทารกที่อยู่ในครรภ์นั้นคลอดออกมาให้ได้อย่างสะดวกที่สุดเท่าที่จะช่วยได้ กับทั้งต้องระวังป้องกันรักษาอย่างดีที่สุดที่จะมิให้มีอันตรายแก่มารดาและทารกที่คลอดออกมา

การช่วยแบ่งออกเป็น 2 ส่วน คือ ป้องกันมิให้ทารกเกิดโรคในการคลอดได้โดยต้องใช้ยาจำพวกฆ่าเชื้อโรค (Antiseptic) หรือใช้สิ่งของเครื่องมือต่างๆ ล้วนแต่สะอาดปราศจากเชื้อโรค ต้องต้มหรือนึ่งเสียก่อน เพื่อฆ่าเชื้อโรคต่างๆ และการใช้ยาซึ่งเป็นวิธีช่วยให้บรรเทาอาการเจ็บป่วยเมื่อมดลูกหดรัดตัว หรือมีลมช่วยเบ่งให้คลอดหรือช่วยระงับโลหิต รักษาชีวิตให้ทันท่วงที เมื่อมีอันตรายเกิดขึ้นตามสมควรแก่กาลเวลาต้องใช้ยา และวิธีใดๆ อันจะพึงช่วยได้ด้วยวิธีที่ดีที่สุด

นอกจากนี้ต้องรักษาความสะอาดของมารดาก่อนคลอดบุตร หรือเมื่อแรกเจ็บท้อง ควรให้มารดาอาบน้ำอุ่นฟอกสบู่หรือน้ำที่ผสมยาฆ่าเชื้อโรค เช่น น้ำด่างทับทิมเจือปนเล็กน้อย ล้างตัวให้สะอาด ผ้านุ่งต้องใช้ผ้าที่สะอาด ซักฟอกโดยผ่านการตากแดดให้สะอาดหรือนึ่งก่อน ความสะอาดสำคัญมากทุกกรณีเมื่อเวลาทำคลอด

Scroll to top