ความหมายของการผดุงครรภ์

การผดุงครรภ์ คือ การดูแลมารดาและทารกตั้งแต่ผู้หญิงเริ่มตั้งครรภ์จนถึงคลอด เพื่อแนะนำ แก้ไข ป้องกันอาการต่างๆ ของผู้เริ่มตั้งครรภ์ซึ่งจะมีความเปลี่ยนแปลงในร่างกายเกิดขึ้น

การปฏิบัติต่อร่างกาย ให้ดูแลรักษาความสะอาดอย่างถูกต้อง รักษาผิวพรรณ และความผิดปกติ บางคนจะมีหัวนมจม หัวนมคุด ฯลฯ

แนะนำให้รักษาสุขภาพจิต ให้ทำจิตใจให้แจ่มใส ไม่ให้กังวลต่อการตั้งครรภ์ซึ่งเป็นปกติของธรรมชาติในการสืบเผ่าพันธุ์ มิใช่เป็นโรค ถ้าคนไข้มีอาการอ่อนเพลีย ให้กินยาหอมแบบไทยๆ ผดุงคครภ์ช่วยปลุกปลอบจิตใจให้ผู้ผดุงครรภ์เพลิดเพลิน แนะนำให้ออกกำลังกายเบาๆ แต่งกายให้ดูสดใส สบายตา สบายใจ

แนะนำอาหารที่มีประโยชน์ มีคุณค่าต่อทารกในครรภ์ และให้เป็นอาหารที่ช่วยให้การขับถ่ายสะดวก ดื่มน้ำให้เพียงพอ

ป้องกันความผิดปกติที่เกิดขึ้นถ้าผดุงครรภ์สงสัยว่า การตั้งครรภ์นั้นผิดธรรมดาให้ส่งต่อโรงพยาบาลโดยเร็ว

Scroll to top