แห้วหมู แก้อาการท้องอืด ท้องเฟ้อ และแน่นจุกเสียด

ชื่อท้องถิ่น หญ้าขนหมู (แม่ฮ่องสอน) ลักษณะของพืช แห้วหมู เป็นไม้ล้มลุกขนาดเล็ก มีหัวอยู่ใต้ดิน...

Scroll to top