ยาแก้โรคกระษัย

ขนานที่ ๑ ท่านให้เอา เถารางแดง กับ ต้นโด่ไม่รู้ล้ม ตัวยาทั้ง ๒ อย่างนี้เอาอย่างละเท่าๆ กัน นำมาล้างน้ำให้สะอาด ตากแดดให้แห้ง คั่วไฟให้เหลือง ใช้ชงกับน้ำร้อน รับประทานต่างน้ำชา มีสรรพคุณแก้โรคกระษัย แก้อาการขัดเบา(ถ่ายปัสสาวะไม่สะดวก) ได้ผลดีอย่างชะงัดนักแลฯ พระครูสุวรรณวิริยคุณ วัดทุ่งคอก อ.สองพี่น้อง สุพรรณบุรี ขนานที่๒ ท่านให้เอา ต้นกะเม็งทั้งห้า (เอาทั้งต้นตลอดถึงราก) นำมาล้างน้ำให้สะอาด ตำให้แหลก คั้นเอาเฉพาะน้ำ กรองด้วยผ้าขาวบาง ผสมกับน้ำร้อนประมาณครึ่งแก้ว และผสมกับ น้ำผึ้งแท้ ๑ ใน ๓ ส่วนของน้ำร้อน ใช้น้ำยารับประทาน...

ยาขับน้ำปัสสาวะ

ขนานที่ ๑ ท่านให้เอา สารส้ม บรรจุในผลแตงกวา นำมาหมกไฟถ่านอ่อนๆ แล้วคั้นเอาน้ำใช้รับประทาน มีสรรพคุณเป็นยาช่วยขับน้ำปัสสาวะ ทำให้ถ่ายปัสสาวะได้สะดวกดีนักแลฯ ร.ต.อ. เปี่ยม บุญยะโชติ กรุงเทพมหานคร ขนานที่ ๒ ท่านให้เอา สารส้ม บรรจุในผลแตงกวา นำมาหมกไฟถ่านอ่อน ๆ แล้วนำมาตำให้ละเอียด ใช้พอกที่หัวเหน่า (คือ อวัยวะใต้ท้องน้อยลงไป) ชั่วระยะเวลาเพียง ๑๐ นาที มีสรรพคุณจะทำให้ถ่ายปัสสาวะได้คล่องดีนักแลฯ ร.ต.อ. เปี่ยม บุญยะโชติ กรุงเทพมหานคร ขนานที่ ๓ ท่านให้เอา ใบต้นสัก ๓ ใบ, ใบต้นเตย ๙ ใบ,...

ยาแก้โรคนิ่วในไตและในถุงน้ำดี

ขนานที่ ๑ ท่านให้เอา จาวตาลโตนด อ่อนๆ นำมารับประทาน เวลาบ่าย ๒ โมงตรง วันละ ๓ จาว ทุกวัน เพียง ๓ วันเท่านั้น มีสรรพคุณแก้โรคนิ่วในไต หรือ โรคนิ่วในถุงน้ำดี ได้ผลดีอย่างชะงัดนักแลฯ พระอุบาลีคุณูปมาจารย์ วัดสุวรรณาราม เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร ขนานที่ ๒ ท่านให้เอา ต้นลูกใต้ใบทั้งห้า (เอาทั้งต้น ตลอดถึงราก) ๑ กำมือ นำมาล้างน้ำให้สะอาด ตำให้ละเอียด ผสมกับ น้ำต้มสุก ๓ ถ้วยชา...

ยาแก้โรคนิ่วในกระเพาะปัสสาวะ

ขนานที่ ๑ ท่านให้เอา รากต้นบานไม่รู้โรยสีขาว ๑ กำมือ กับราก ต้นมะละกอ ตัวผู้ ๑ กำมือ ตัวยาทั้ง ๒ อย่างนี้นำมาล้างน้ำให้สะอาด สับให้เป็นท่อน ๆ ใส่หม้อดินต้มกับน้ำ ๓ ส่วน ต้มเคี่ยวให้เหลือน้ำ ๑ ส่วน ใช้น้ำยารับประทาน ๑ แก้วกาแฟ เพียงครั้งเดียว มีสรรพคุณแก้โรคนิ่วในกระเพาะปัสสาวะ ได้ผลดีอย่างชะงัดนักแลฯ พระอุบาลีคุณูปมาจารย์ วัดสุวรรณาราม เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร ขนานที่ ๒ ท่านให้เอา รากลำเจียก ๗ ราก,...

ยาแก้โรคนิ่ว

ขนานที่ ๑ ท่านให้เอา ต้นบานไม่รู้โรยทั้งห้า (เอาทั้งต้นตลอดถึงราก) ๑ ต้น, ยอดต้นอ้อ ๙ ยอด, สารส้ม หนัก ๑ บาท, ตัวยาทั้ง ๓ อย่างนี้นำมาใส่หม้อดิน ต้มกับน้ำ ๓ ส่วน ต้มเคี่ยวให้เหลือน้ำ ๑ ส่วน ใช้น้ำรับประทานครั้งละ ๑ ถ้วยชา มีสรรพคุณแก้โรคนิ่ว เมื่อเริ่มเป็นใหม่ ๆ ได้ผลดีอย่างชะงัดนักแลฯ พระบุญส่ง จิตธมโม วัดบางปลา สมุทรสาคร. ขนานที่ ๒ ท่านให้เอา แขนงสับปะรดลูกเขียว...

ยาแก้โรคถ่ายปัสสาวะกระปริบกระปรอย

ท่านให้เอา รากตะโกนา (ต้นตะโกดัด) มากพอสมควร นำมาหั่นเป็นชิ้นเล็กๆ ตากแดดให้แห้ง คั่วไฟให้เหลือง ใช้ชงกับน้ำร้อน รับประทานต่างน้ำชา มีสรรพคุณแก้โรคถ่ายปัสสาวะกะปริบกะปรอย ให้หายไป เคยใช้รักษาได้ผลดีมาแล้ว ฯ พระครูถาวรวิทยาคม วัดสรรเพชญ์ อ. สามพราน นครปฐม

ยาแก้โรคถ่ายปัสสาวะบ่อยๆ

ขนานที่ ๑ ท่านให้เอา ต้นทองพันชั่งทั้งห้า (เอาทั้งต้นตลอดถึงราก)นำมาล้างน้ำให้สะอาด สับเป็นชิ้นเล็กๆ ตากแดดให้แห้ง นำมาใส่หม้อดินต้มกับน้ำพอสมควร ใช้น้ำยารับประทานต่างน้ำชา มีสรรพคุณแก้โรคถ่ายปัสสาวะบ่อยๆ และมีกลิ่นเหม็นผิดปรกติ ให้หายไปได้อย่างชะงัดนักแลฯ พระอธิการอนันต์ อิทธิโชโต วัดปากคลอง อ.บ้านแหลม เพชรบุรี ขนานที่ ๒ ท่านให้เอา เปลือกหอยแครง ๗ ฝา (เผาไฟให้เป็น ขี้เถ้า) กับ ต้นชะพลูทั้งห้า (เอาทั้งต้นตลอดถึงราก) นำมาย่างไฟให้กรอบ ตำผสมกันให้ละเอียด ใช้ชงกันน้ำร้อน รับประทานต่างน้ำชา มีสรรพคุณแก้โรคถ่ายปัสสาวะบ่อยๆ ได้ผลดีอย่างชะงัดนักแลฯ วิทยาทานสงวนนาม ขนานที่ ๓ ท่านให้เอา ต้นขลู่ (หรือ ต้นพยับหมอ...

ยาแก้โรคถ่ายปัสสาวะเป็นเลือด

ขนานที่ ๑ ท่านให้เอา ต้นตะไคร้ทั้งห้า (เอาทั้งต้นตลอดถึงราก) ๓ ต้น, นำมาล้างน้ำให้สะอาด หั่นเป็นชิ้นเล็กๆ แตกแดด ให้แห้ง คั่วไฟให้เหลือง ใช้ชงกับน้ำร้อน รับประทานต่างน้ำชา มีสรรพคุณแก้โรคถ่ายปัสสาวะเป็นเลือดสด ๆ เคยใช้รักษาได้ผลดีมามากแล้ว ฯ พระครูสาครบุญวัฒน์ วัดท่ากระบือ อ.กระทุ่มแบน สมุทรสาคร ขนานที่ ๒ ท่านให้เอา ใบมะกา กับผักโขมแดง ตัวยาทั้ง ๒ อย่างนี้เอาหนักอย่างละ ๕ ตำลึกเท่ากับ นำมาใส่หม้อดิน ต้มกับน้ำพอสมควร ใส่น้ำปูนใส(น้ำปูนแดงกินกับหมาก) ลงพอสมควร ใช้น้ำยารับประทาน มีสรรพคุณแก้โรคถ่านปัสสาวะ...

ยาแก้โรคถ่ายปัสสาวะขุ่นข้น

ท่านให้เอา สารส้มหนัก ๔ บาท, ฟักเขียว (ครึ่งลูก หั่นเป็นชิ้นๆ), ผลมะกรูด ๑๓ ผล, (ผ่าเป็น ๒ ซีก), เกลือทะเล (เกลือใส่แกง) ๑ ถ้วยแกง, ตัวยาทั้ง ๔ อย่าง นี้นำมาใส่หม้อดินต้มกับน้ำพอท่วมตัวยา แล้วยกหม้อยานั้นไปตากแดด ตากน้ำค้างไว้ ณ ที่กลางแจ้ง (โดยไม่ต้องปิดฝาหม้อยา) ตลอด ๗ วัน ๗ คืน แล้วใช้น้ำยารับประทานครั้ง ละ ๑...

แก้ขัดเบาถ่ายเป็นเลือดเป็นหนอง

ท่านให้เอา มะขามป้อม (เอาทั้งลูกและใบ) ฝางเสน ขมิ้นอ้อย ตัวยาทั้ง ๓ นี้ เอาหนักอย่างละ ๔ บาทเท่ากัน นำมาใส่หม้อดินต้มกับน้ำ ๓ ส่วน ต้มเคี่ยวให้เหลือน้ำ ๑ ส่วน ใช้น้ำยารับประทานวันละ ๒ เวลาฯ ร.ต.อ.เปี่ยม บุญยะโชติ กรุงเทพมหานคร

แก้ขัดหนักขัดเบา

ท่านให้เอา คนทา ข่าแก่ มหาหิงคุ์ รงทอง ยาดำ ตัวยาทั้ง ๕ นี้ นำมาฝนกับฝาละมีหม้อดิน มีสุราเป็น น้ำกระสายยา ใช้ทาที่ท้องน้อยและหัวเหน่า มีสรรพคุณแก้ขัดหนักขัดเบา(ถ่ายอุจจาระปัสสาวะไม่ออก)ฯ วิทยาทานสงวนนาม