ยาบำรุงธาตุ

ขนานที่ ๑ ท่านให้เอา ดอกดีปลี (ประจำธาตุดิน) ๑ รากชะพลู (ประจำธาตุน้ำ) ๑ เถาสะค้าน (ประจำธาตุลม) ๑ รากเจตมูลเพลิง (ประจำธาตุไฟ) ๑ เง้าขิงแห้ง (ประจำอากาศธาตุ) ๑ ตัวยาทั้ง ๕ อย่างนี้เอาเสมอภาค (คือ เอาหนักอย่างละเท่า ๆ กัน ) นำมาใส่หม้อดินต้มกับน้ำให้ท่วมตัวยา ต้มเคี่ยวให้น้ำงวดลง ใช้น้ำยารับประทาน (ผู้ใหญ่ รับประทานครั้งละ ๓- ๕ ช้อนโต๊ะ, เด็กอายุไม่เกิน...

ยาแก้อาโปธาตุพิการ

ท่านให้เอา ข้าวเปลือกข้าวเหนียว ๑ ผลมะขามป้อม ๑ ฝางเสน ๑ ตัวยาทั้ง ๓ อย่างนี้เอาอย่างละเท่า ๆ กัน นำมาใส่หม้อดินต้มกับน้ำ ๓ ส่วน ต้มเคี่ยวให้เหลือ น้ำ ๑ ส่วน ใช้น้ำยารับประทานครั้งละ ๑ ถ้วยชา มีสรรพคุณแก้อาโปธาตุพิการ ซึ่งมีอาการถ่ายปัสสาวะผิดปรกติ วันละหลายสิบครั้ง ใช้รักษาได้ทั้งชายและหญิง ได้ผลดีอย่างชะงัดนักแลฯ วิทยาทานสงวนนาม

ยาแก้ธาตุพิการ

ท่านให้เอา ลูกสมอไทย จำนวนเท่าอายุของคนไข้, เถาวัลย์เปรียง หนัก ๔ บาท, ใบมะขาม หนัก ๔ บาท, ใบส้มป่อย หนัก ๔ บาท, หัวหอมแดง ๓ หัว ตัวยาทั้ง ๕ อย่างนี้ นำมาใส่หม้อดินต้มกับน้ำพอสมควร ใช้น้ำยา ผสมกับ เกลือทะเล (เกลือใส่แกง) เล็กน้อย พอมีรสเค็ม ใช้รับประทานครั้งละ ๑ ถ้วยชา เวลาก่อนอาหารเช้า – เย็น วันละ...

ยาแก้อาการร้อนในกระหายน้ำ

ขนานที่ ๑ ท่านให้เอา ต้นลูกใต้ใบทั้งห้า (เอาทั้งต้นตลอดถึงราก) มากพอสมควร นำมาล้างน้ำให้สะอาด ใส่หม้อดินต้มกับน้ำพอสมควร ใช้น้ำยา รับประทานครั้งละ ๑ ถ้วยชา มีสรรพคุณแก้อาการร้อนในกระหายน้ำ ได้ผลดีอย่างชะงัดนักแล ฯ พระอธิการสมยส ปิยวณโณ ลพบุรี ขนานที่ ๒ ท่านให้เอา เกลือทะเล (เกลือใส่แกง) นำมาละลายกับน้ำต้มสุก ๑ แก้ว ประมาณให้มีรสเค็มพอสมควร ใช้รับประทานเวลาก่อนนอน เมื่อตื่นนอนตอนเช้า อาการร้อนในกระหายน้ำ จะหายไปได้อย่างน่าอัศจรรย์แล ฯ วิทยาทานสงวนนาม

ยาแก้โรคลมสันนิบาต

ท่านให้เอา สะค้าน ๑ ชะพลู ๑ สมุลแว้ง ๑ ลูกจันทน์ ๑ ดอกจันทน์ ๑ ดอกบุนนาค ๑ ตัวยาทั้ง ๖ อย่างนี้เอาหนักอย่างละ ๔ บาทเท่ากัน พริกไทยร่อน หนัก ๕ บาท, นำตัวยาทั้ง ๗ อย่างนี้มาตำผสมกันเป็นผง ผสมกับ น้ำผึ้งแท้ ปั้นเป็นลูกกลอน ใช้รับประทานได้ทั้ง ๓ เวลา (เช้า – กลางวัน...

ยาแก้โรคเด็กเป็นตานขโมย

ท่านให้เอา ต้นตะไคร้ ๑ ขมิ้นอ้อย ๑ ต้นเหงือกปลาหมอ ๑ เปลือกสนุ่น (มีลักษณะใบโต หน้าใบสีเขียว ท้องใบสีขาวนวล เล็กแหลม เป็นช่อยาว) ๑ ตัวยาทั้ง ๔ อย่างนี้เอาหนักอย่างละ ๑ บาทเท่ากัน นำมาใส่หม้อดินต้มกับน้ำ ๓ ส่วน ต้มเคี่ยวให้เหลือน้ำ ๑ ส่วน ใช้น้ำยารับประทานครั้งละ ๑ ถ้วยชา เวลาเช้า - เย็น มีสรรพคุณแก้โรคเด็กเป็นไข้ตัวร้อน เป็นตานขโมย พุงโรก้นปอดได้ผลดีอย่างชะงัดนักแลฯ พระครูสุนทรกิจจารักษ์ วัดราษฎร์บูรณะ กรุงเทพมหานคร

ยาแก้โรคเด็กเล็กเป็นลมชักตาเหลือก

ท่านให้เอา ใบสะระแหน่ ๑ กำมือ (ล้างน้ำให้สะอาด) กับ ขี้แมลงสาบ ๑ หยิบมือ (คั่วไฟให้สุกไหม้) ตัวยาทั้ง ๒ อย่างนี้นำมาบดเป็นผง ผสมกับ น้ำต้มสุก ใช้ป้ายที่ลิ้นเด็กเล็ก มีสรรพคุณแก้โรคเด็กเล็กเป็นลมชักตาเหลือกตลอดเวลา ให้หายไปได้ผลดีอย่างชะงัดนักแลฯ พระอธิการอุดม สมาหิโต วัดท่าหลวงพล อ. โพธาราม ราชบุรี

ยาแก้โรคลมทุกชนิด

ขนานที่ ๑ ท่านให้เอา ต้นบัวบก ๒ ส่วน กับ พริกไทยร่อน ๑ ส่วนตัวยาทั้ง ๒ อย่างนี้ นำมาตำผสมกันให้ละเอียด ผสมกับ น้ำร้อน ใช้รับประทานครั้งละ ๑ ถ้วยชา เวลา เช้า – เย็น มีสรรพคุณแก้โรคลมทุกชนิด ได้ผลดีอย่างชะงัดนักแล ฯ พระใบฎีกาบาง ถาวรธมโม วัดดงสัก อ.หนองโดน สระบุรี ขนานที่ ๒ ท่านให้เอา ดอกบัวหลวง ๕ ดอก, ดอกมะลิแห้ง หนัก...

ยาถ่ายพยาธิ (ตัวตืด)

ขนานที่ ๑ ท่านให้เอา ผลมะเกลือ (จำนวนเท่าอายุของเด็ก หรือจำนวนไม่เกิน ๒๕ ผล) นำมาล้างน้ำให้สะอาด ตำให้แหลก คั้นเอาน้ำ ผสมกับ หัวน้ำกะทิสด ประมาณน้ำยา ๑ แก้วกาแฟ ใช้รับประทาน เวลาก่อนอาหารเช้า มีสรรพคุณถ่ายพยาธิตัวตืดทุกชนิด ได้ผลดีอย่างชะงัดนักแล ฯ พระอธิการน้ำค้าง สุจิตโต วัดโคกลำพาน อ.เมือง ลพบุรี ขนานที่ ๒ ท่านให้เอา ลูกมะเกลือ (ชนิดใช้ย้อมผ้า จำนวนมากน้อยตามความต้องการ) นำมาตำให้แหลก คั้นเอาเฉพาะน้ำกับ น้ำกะทิมะพร้าว ตัวยาทั้ง ๒ อย่างนี้เอาอย่างละเท่า...

ยาแก้โรคกระเพาะ

ขนานที่ ๑ ท่านให้เอา เกลือทะเล (เกลือใส่แกง ชนิดเม็ด) ๓ กำมือ (ของคนไข้) โดยให้คนใช้เป็นผู้หยิบด้วยตนเอง ขณะหยิบพึงกลั้นใจ นึกบริกรรมดังนี้ หยิบครั้งที่ ๑ บริกรรมว่า “ พุทธัง ปัจจักขามิ” หยิบเกลือ ๑ กำมือ, หยิบครั้งที่ ๒ บริกรรมว่า “ธัมมัง ปัจจักขามิ” หยิบเกลือ ๑ กำมือ, หยิบครั้งที่ ๓ บริกรรมว่า “สังฆัง ปัจจักขามิ” หยิบเกลือ ๑ กำมือ, นำเกลือทั้ง ๓...

ยาแก้โรคไต

ขนานที่ ๑ ท่านให้เอา เปลือกต้นงิ้วแดง มากพอสมควร นำมาสับเป็นชิ้นเล็ก ๆ คั่วไฟให้เหลือง ใช้ชงกับน้ำร้อน ใช้รับประทานต่างน้ำชา มีสรรพคุณแก้โรคไต ซึ่งมีอาการทำให้มือและเท้าอ่อนเพลีย ไม่มีกำลัง เป็นยาช่วยเพิ่มเลือดเป็นอย่างดีเยี่ยมนักแลฯ พระอธิการบุญลือ ฐิตปุญโญ วัดใหม่วงเดือน (บึงประจำรัง) ขนานที่ ๒ ท่านให้เอา ลูกพุทราจีน (ตากแห้ง) ๑๕ ลูก, ต้นลูกใต้ใบทั้งห้า (เอาทั้งต้นตลอดถึงราก) ๑๕ ต้น, (ล้างน้ำให้สะอาด), ลูกเกาลัด ๑๕ ลูก, หมูเนื้อสัน หนัก ๖ ขีด, ตัวยาทั้ง...