การใช้ตัวยาอันตราย

1162

การใช้ตัวยาอันตราย

พระอาจารย์กล่าวไว้ว่า   “วัตถุธาตุนานาชนิดในโลกล้วนแต่เป็นยาทั้งสิ้น”  คำกล่าวนี้ได้รับการยอมรับว่าเป็นจริงหากใช้วัตถุนั้นได้อย่างถูกต้องตัวยาบางอย่างที่มีฤทธิ์แรง หากใช้เกินขนาดหรือใช้ ไม่ถูกวิธี ก็อาจทำอันตรายถึงแก่ชีวิตได้เป็นพิเศษ  ตัวยาหลายอย่างมีฤทธิ์แรง  หากใช้เกินขนาดหรือใช้ไม่ถูกวิธี ก็อาจทำอันตรายถึงแก่ชีวิตได้

ยาที่มีฤทธิ์แรง

1)  เมล็ดสลอด  มีฤทธิ์แรงในทางถ่าย  กินมากจะถ่ายมากเป็นอันตราย  อ่อนเพลียเสียน้ำในร่างกายอาจถึงตายได้  สรพคุณ  ถ่ายเสมหะ  และโลหิตถ่ายน้ำเหลืองเสียและถ่ายพยาธิ

2)  ยางตาตุ่ม  มีฤทธิ์แรงในทางถ่าย  รับประทานมากถ่ายมาก ทำให้หมดกำลังอาจถึงตายได้ สรรพคุณ  ถ่ายพยาธิ  ถ่ายโลหิต  และเสมหะ  ถ่ายอุจจาระธาตุ

3)  ยางสลัดได  มีฤทธิ์แรงในทางถ่าย  กินมากถ่ายมากทำให้หมดกำลังอ่อนเพลีย อาจตายได้ ประโยชน์  ถ่ายพยาธิน้ำเหลืองสีย  ถ่ายอุจจาระธาตุ  ถ่ายพิษตาซาง

4)   ลูกแสลงใจ มีฤทธิ์แรงในทางเมาเบื่อ  รับประทาน  ชักกระตุก  ถึงตายได้  สรรพคุณ  บำรุงหัวใจ  บำรุงประสาท  แก้พยาธิผิวหนัง  แก้ลมอันกระเพื่อมในอุทร

5)   ยางฝิ่น  มีฤทธิ์แรงในทางเมาเบื่อ  ระงับประสาท  รับประทานมาก  ระงับประสาท  ทำให้หมดสติ  อาจตายได้  สรพคุณทางยา  แก้ปวดเมื่อยตามร่างกาย  แก้โรคบิด (เป็นยาเสพติด)

6)   กัญชา   มีฤทธิ์แรงในทางเมา  ทำให้ประสาทหลอน  รับประทานมากทำให้เสียจริต เป็นบ้า สรรพคุณทางยา  แก้ประสาทพิการ  และเจริญอาหาร

7)   พระขรรค์ไชยศรี   (หนาวเดือนห้า)  มีฤทธิ์แรงในทางขับเหงื่อทำให้กายเย็นมากรับประทานมากอาจเป็นอันตรายถึงชีวิต  สรรพคุณทางยา  แก้ไข้  ดับพิษร้อน  ลดความร้อนในร่างกาย  ขับเหงื่อ

8)  ยางรักดำ  มีฤทธิ์แรงในทางเมาเบื่อ  และทางถ่าย  รับประทานมากทำให้ถ่ายมากหมดกำลัง  อาจถึงตายได้  สรรพคุณทางยา  ถ่ายน้ำเหลืองเสีย  ถ่ายอุจจาระธาตุ  ถ่ายพยาธิและถ่ายเสมหะ

9)  ปรอท  มีฤทธิ์แรงในทางเมาเบื่อ รับประทานมาก  ทำให้เปื่อยพุพองและเบื่อเมา  อาจตายได้  สรรพคุณทางยา  แก้มะเร็ง  คุดทะราด  โรคเรื้อน  รักษาโรคผิวหนัง  และรักษาน้ำเหลืองเสีย

10)  สารหนู  มีฤทธิ์แรงในทางเมาเบื่อ  รับประทานมาก  ชักกระตุกทำให้ตายได้  สรรพคุณทางยา  แก้มะเร็ง  คุดทะราด  โรคเรื้อน  แก้ประดง  รักษาน้ำเหลืองเสีย  ก้โรคผิวหนัง และบำรุงโลหิต

11)  จุนสี  มีฤทธิ์แรงทางกัดทำลาย  รับประทานมาก  กัดทำลายกระเพาะอาหารและลำไส้  ทำให้ฟันโยกหลุด  สรรพคุณทางยา  กัดหัวฝี  หัวหูด  รักษาคุดทะราด  รักษาฟัน

12)  เมล็ดสบู่แดง  มีฤทธิ์แรงในทางถ่าย  รับประทานมาก  ท้องร่วงอย่างแรง  คลื่นไส้อาเจียน  ท้องร่วงอย่างแรง  กดหัวใจ  กดการหายใจ  ถึงตายได้  สรรพคุณทางยา  เผาให้สุกรับประทานถ่ายอุจจาระธาตุ ทำให้อาเจียน  ตำพอกบาดผล  แก้โรคผิวหนัง

13)  ยางหัวเข้าค่า    มีฤทธิ์แรง  รับประทานมาก  ท้องร่วงอย่างแรง  อ่อนเพลีย  หมดน้ำถึงตายได้  สรรพคุณทางยา  ฆ่าพยาธิภายนอก  แก้ฟกบวม  แก้คุดทะราด

14)  เมล็ดลำโพง  มีฤทธิ์แรงในทางเมาเบื่อ  หลอนประสาท  รับประทานมาก      ทำให้เสียสติตาแข็ง  หายใจขัด  สรรพคุณทางยา  บำรุงประสาท  แก้กระสับกระส่าย  นอนไม่หลับ

15)  ยางเทพทาโร  มีฤทธิ์แรงในทางถ่าย  รับประทานมากถ่ายแรง  หมดน้ำ      อ่อนเพลียถึงตายได้  สรรพคุณทางยา  ถ่ายพยาธิ  ถ่ายน้ำเหลืองเสีย