การสะตุ

5246

การสะตุ 

การสะตุ  คือ  การทำให้ตัวยามีฤทธิ์อ่อนลง  หรือทำให้พิษของตัวยาน้อยลง  หรือ   ทำให้ตัวยานั้นสะอาดขึ้น

1) การสะตุเหล็ก  เอาเหล็กมาครางด้วยตะไบ  และนำผงเหล็กที่ได้มาใส่ในฝาละมีหรือหม้อดิน  บีบมะนาวลงไปให้ท่วมผงเหล็ก  เอาขึ้นตั้งไฟให้แห้ง  ทำให้ได้ 7 – 8 ครั้งจงผงเหล็กกรอบดีจึงนำไปใช้ปรุงยาได้

2) การสะตุสารส้ม  เอาสารส้มมาบดให้ละเอียด นำมาใส่หม้อดิน เอาตั้งไฟจนสารส้มละลายฟู ขาวดีแล้ว ยกลงจากไฟ จึงนำไปใช้ปรุงยาได้

3) การสะตุรงทอง  เอารงทองมาบดให้ระเอียด แล้วห่อด้วยใบบัวหรือใบข่า 7 ชั้น นำไปปิ้งไฟจนสุขกรอบดี  จึงนำไปใช้ปรุงยาได้

4) การสตุมหาหิงคุ์ นำมหาหิงคุ์มาใส่ภาชนะไว้ใช้ใบกระเพราะแดงใส่น้ำต้มจนเดือดเทน้ำกระเพราแดงต้มลงละลายมหาหิงคุ์ แล้วนำมากรองให้สะอาด จึงนำไปใช้ปรุงยาได้

5) การสะตุดินสอพอง นำดินสอพองใส่หม้อดิน ปิดฝายกขึ้นตั้งไฟให้นานพอสมควรจนเห็นว่าดินสอพองสุขดีแล้ว จึงนำไปใช้ปรุงยาได้

6) การสะตุน้ำประสานทอง  เอาน้ำประสานทองใส่หม้อดิน ตั้งไฟจนละลายฟูขาวทั่วกันดีแล้ว  จึงนำไปใช้ปรุงยาได้

7) การสะตุยาดำ  นำเอายาดำใส่ลงในหม้อดิน เติมน้ำเล็กน้อย ยกขึ้นตั้งไฟ จนยาดำน้ำ กรอบดีแล้ว จึงนำไปใช้ปรุงยาได้