คัมภีร์อภัยสันตา

10502

คัมภีร์อภัยสันตา เป็นโรคเกี่ยวกับตาทุกชนิด ซึ่งมีลักษณะแตกต่างกัน 21 ชนิดดังนี้:-

 1. ต้อหมอก แบ่งออกเป็น 3 อย่าง
  1). ตามัวเป็นฝ้าขาวในตาดำ  ตาบวม และปวด เป็นเดือน 5 – 6 – 7 – 8 เกิดขึ้นเพื่อ (เพราะ) โลหิต
  2). ตามัวเป็นฝ้าขาวในตาดำ ตาบวม และปวด เป็นเดือน  9 – 10 – 11 – 12 เกิดขึ้นเพื่อ (เพราะ) กำเดา
  3). ตามัวเป็นฝ้าขาวในตาดำ ตาบวม และปวด เป็นเดือน  1 – 2 – 3 – 4 เกิดขึ้นเพื่อ (เพราะ) เสมหะระคนกัน
 1. ต้อเกิดที่ตาดำ งอกดุจฟองปลา ให้น้ำตาไหล เกิดเพื่อ (เพราะ) ริดสีดวง
 2. ต้อแนะ เกิดเพื่อ (เพราะ) โลหิต ตาแดงน้ำตาไหล ขนตาร่วง
 3. ต้อฝี เกิดจากสันนิบาต ตามังมองแสงไฟไม่ได้
 4. ตาฟางกลางคืน เกิดเพื่อ (เพราะ) กำเดา
 5. ต้อวาโย เวลานอนให้เจ็บกระบอกตา ตาเป็นดุจเยื่อไม้
 6. ต้อลิ้นสุนัข ตาเป็นแผ่นสีขาวในตาดำ
 7. ต้อก้นหอย มองดูเป็นระลอก เป็นหลุมตรงกลางจุดที่เป็น
 8. ต้อกระจก ต้อสลัก  ต้อกงเกวียน ต้อแก้วเป็นจุดที่หัวตาดำ
 9. ต้อเนื้อ เป็นเยื่อยื่นขาวขึ้นที่หัวตา แล้วยื่นเข้าปิดตาดำ
 10. ต้อแววนกยูง ตามันดังเยื่อลำไยขาว
 11. ต้อหมอก เมื่อมองดูจะเห็นเป็นวงกลม เป็นเงาอยู่กลางตาดำ
 12. ต้อลาย เมื่อมองดูจะเห็นเป็นแววอยู่กลางตาดำ
 13. ต้อกระจก มองเห็นเป็นใยขาวผ่านตาดำ ให้ร้อนฝ่าเท้าเป็นประมาณ 15 วัน ใยขาวจะกลบตาดำมีสีเหลืองตรงจุดกลาง
 14. ต้อหิน ตามัวมองเป็นก้อนขาวเป็นเงาๆ อยู่กลางตาดำ
 15. ต้อกระจก 7 ประการ คือ
  1). ต้อนิลกระจก
  2). ต้อกระจกนกยูง
  3). ต้อกระจกหลังเบี้ย
  4). ต้อกระจกปรอท
  5). ต้อกระจกหิ่งห้อย
  6). ต้อกระจกแดง
  7). ต้อกระจกขาว
         อาการ เกิดเป็นลมขึ้นฝ่าเท้า เมื่อยตั้งแต่เท้าจนถึงคอ เป็นอยู่ 2-3 ปี แล้วปวดศีรษะ ด้งจะแตก แล้วมีจุดขึ้นที่ตาดำ
 16. ต้อมะเกลือ  ลูกตาดำเป็นจุดดังผิวมะกรูด เกิดเพื่อ (เพราะ) ดี เป็นตรีโทษ
 17. ต้อไฟ ในลูกตาแดงดังผลมะกล่ำ ปวดเคืองมาก เป็นเอกโทษ เกิดเพราะนอนมาก
 18. ต้อหูด ลูกตาดำเป็นจุดขาวแข็งดุจกระดูก และพองออกมา เกิดเพราะเสมหะ และลม
 19. ต้อสีผึ้ง เป็นขาวๆ อยู่รอบๆ ตาดำ รักษาหายยาก
 20. ต้อข้าวสาร เป็นจุดขาวแหลมนูน คล้ายเม็ดข้าวสารอยู่กลางตาดำ ปวดแสบ เคืองในลูกตามาก
บทความก่อนหน้านี้คัมภีร์ปฐมจินดา
บทความถัดไปคัมภีร์มุขโรค