เรื่อง หน้า 3

สมุนไพรช่วยทำให้ฟันทน

ข่อย ชื่ออื่นๆ                 กักไม้ฝอย (เหนือ), ซะโยเส่ (กะเหรี่ยง – แม่ฮ่องสอน), ตองขะแหน (กะเหรี่ยง – กาญจนบุรี), ส้มพอ (เลย), ส้มฝ่า, ส้มพ่อ (หนองคาย), สะนาย (เขมร) ส่วนที่ใช้               กิ่งสด ขนาด                     ยาว 5 – 6 ฟุต วิธีใช้                     ...

สมุนไพรแก้ปวดฟัน

กานพลู ชื่ออื่นๆ                 ดอกจันทน์ (เชียงใหม่), จันจี่ (เหนือ) ส่วนที่ใช้               น้ำมันที่ได้จากการกลั่นดอกตูมของกานพลู ขนาด                     4 – 5 หยด วิธีใช้                      สำลีพันปลายไมจิ้มฟัน จุ่มลงในน้ำในกานพลู แลวจิ้มลงในรูฟันที่ปวด จะทำให้อาการปวดค่อยยังชั่ว เพราะน้ำมันกานพลูมีฤทธิ์เป็นยาชาเฉพาะแห่ง น้ำมันเขียว ชื่ออื่นๆ                 สุรามฤทธิ์ ส่วนที่ใช้               น้ำมันที่กลั่นได้จากใบสดและกิ่งก้านของน้ำมันเขียว ขนาด                     5 – 6 หยด วิธีใช้                      ใช้เช่นเดียวกับน้ำมันกานพลู ผักคราดหัวแหวน ชื่ออื่นๆ                 ผักคราด (กลาง),...

สมุนไพรปิดขมับหรือยาบรรเทาอากาศปวดศีรษะ

ว่านหางจรเข้ ชื่ออื่นๆ                 ว่านไฟไหม้ (เหนือ), ว่านหางจระเข้, หางตะเข้ (กลาง), นำเต๊ก (จีน) ส่วนที่ใช้               ใบสด ขนาด                     1 ใบ วิธีใช้                      ฝานตามขวางใบหน้าประมาณ ¼ เซนติเมตร ใช้ปูนแดงทาตรงเนื้อที่มีสักษณะวุ้นสีใสๆ แล้วเอาทางด้านปูนแดงปิดขบหมับ จะทำให้บรรเทาอาการปวดศีรษะ ขี้กาแดง ชื่ออื่นๆ                 แตงโมป่า (กาญจนบุรี), มะกาดิน (เชียงใหม่), ขี้กาเทศ, ขี้กาน้อย, กายิงอ...

สมุนไพรรักษาน้ำกัดเท้า

สีเสียดแขก ชื่ออื่นๆ                 สีเสียดเทศ ส่วนที่ใช้               น้ำยางแห้งที่สกัดจากใบและกิ่งของต้นสีเสียดแขก ขนาด                     1 ก้อนขนาดหัวแม่มือ วิธีใช้                      เอาฝนกับน้ำให้ข้นๆ แล้วทาบริเวณที่น้ำกัด (ก่อนทาควรล้างเท้าให้สะอาด เช็ดให้แห้ง) วันละ 2 – 3 ครั้ง สีเสียดลาว ชื่ออื่นๆ                 สีเสียดเหนือ, สีเสียดไทย, สีเสียด, สีเสียดแก่น (ราชบุรี), สีเสียดเหลือง (เชียงใหม่), สะเจ (ฉาน –...

สมุนไพรรักษาหูด

พญาไร้ใบ ชื่ออื่นๆ                 พญาร้อยใบ (เชียงใหม่), เคียะเทียน (เหนือ), เคียะจีน (เชียงใหม่) ส่วนที่ใช้               กิ่งสดๆ ซึ่งเมื่อหักจะมียางสีขาวเหมือนน้ำนมออกมา ขนาด                     1 กิ่งเล็ก วิธีใช้                      เด็ดกิ่งใช้ยางสีขาวที่ไหลออกมา ทาตรงหูด วันละ 3 – 4 ครั้ง ติดต่อกันหลายๆ วัน จนกว่าหูดจะหลุด น้ำนมราชสีห์ใหญ่ ชื่ออื่นๆ                 นมราชสีห์, ผักโขมแดง (กลาง),...

สมุนไพรรักษาโรคผิวหนัง และผื่นคัน

กระเบา ชื่ออื่นๆ                 กระเบาตึก (เชมร – ตะวันออก), กระเบาน้ำ, กระเบาข้าวแข็ง, กระเบาข้าวเหนียว, กระเบาเบ้าแข็ง, กระเบาใหญ่, กาหลง, แก้วกาหลง (กลาง), กระตงดง (เชียงใหม่), กราเบา (เขมร), ดงกะเปา (ลำปาง), เบา (สุราษฎร์ธานี), กะเบาใหญ่ (นครราชสีมา), มะกูลอ...

สมุนไพรรักษากลากเกลื้อน

ชุมเห็ดเทศ ชื่ออื่นๆ                 ชุมเห็ดใหญ่, ชุมเห็ด (ไทย), ลับมื่นหลวง, ขี้คาด, หมากกะลิงเทศ (พายัพ) ส่วนที่ใช้               ใบสด ขนาด                     3 – 4 ใบย่อย วิธีใช้                      ขยี้ให้น้ำออกมา เติมเกลือเล็กน้อย ใช้ผิวไม้ไผ่ที่สะอาดขูดบริเวณที่เป็นกลาดเบาๆ แล้วขยี้ทาใบชุมเห็ดเทศ ที่ผสมเกลือจะรู้สึกแสบๆ คันๆ ทาวันละ 2 ครั้ง จนกว่าจะหาย ทองพันชั่ง ชื่ออื่นๆ                 ทองตันชั่ง,...