เรื่อง หน้า 2

สมุนไพรหยอดหู เป็นฝี หูอักเสบ

ลังลาด ชื่ออื่นๆ                 ดูเกโก (กะเหรี่ยง – แม่ฮ่องสอน), ลางสาด (กลาง), ลาซะ (ใต้) ส่วนที่ใช้               เมลดสดซึ่งมีสีเขียว ขนาด                     2 – 3 เมล็ด วิธีใช้                      ล้างเมล้ดลังสาดให้สะอาด ฝนกับน้ำฝนให้ข้นๆ หยอดลงในหูวันละ 2 ครั้ง ประมาณ 2 – 3 วัน...

สมุนไพรแก้แพ้ อักเสบ ปวดบวม แมลงสัตว์กัดต่อย

ผักบุ้งทะเล ชื่ออื่นๆ                 ผักบุ้งขัน, ผักบุ้งคัน (กลาง), ละบูเลาห์ (นราธิวาส) ส่วนที่ใช้               รากสด ขนาด                     1 ราก วิธีใช้                      นำรากมาฝนกับน้ำฝน ให้ข้นๆ ใช้ทาแก้แพ้แมงกะพรุน ทาบ่อยๆ ตำลึง ชื่ออื่นๆ                 ผักแคบ (เหนือ), แคเด๊าะ (กะเหรี่ยง – แม่ฮ่องสอน), สี่บาท (กลาง) ส่วนที่ใช้               ใบสด ขนาด                     10 –...

สมุนไพรแก้ลมพิษ

พลู ชื่ออื่นๆ                 ซีเก๊ะ (นราธิวาส), พลูจีน, ปู, เปล้ายวน, ชีเก (ใต้) ส่วนที่ใช้               ใบสดที่โตเต็มที่ ขนาด                     3 – 4 ใบ วิธีใช้                      เอาใบพลุขยี้หรือตำให้ละเอียด เติมเหล้าโรงพอเเฉะๆ ใช้ทั้งใบพลู ทาทั่วๆ ที่มีผื่นของลมพิษขึ้น ทาบ่อยๆ (ทุกๆ 3 – 4 ชั่วโมง)...

สมุนไพรรักษางูสวัด

ว่านมหากาฬ ชื่ออื่นๆ                 ดาวเรือง, มหากาฬ, ผักกาดนกเขา, หนาดแห้ง, ผักกาดกบ, คำโคก, สาบแร้งสาบกา, มหากาฬแดง, อังตัวปึง, อังตั้งปี๊ (จีน) ส่วนที่ใช้               ใบสด ขนาด                     5 – 6 ใบ วิธีใช้                      ล้างใบสดให้สะอาด ตำในภาชนะที่สะอาด ใส่พิมเสนเล็กน้อย ใช้นำทาแล้วพอกบริเวณที่เป็นด้วยก็ได้ ตำลึง ชื่ออื่นๆ                 ผักแคบ (เหนือ), แคเด๊าะ...

สมุนไพรรักษาคางทูม

ชะบา ชื่ออื่นๆ                 ชบาขาว, ชุมบา (ปัตตานี), บา (ใต้), ใหม่, ใหม่แดง (เหนือ), หู่ซึง (จีน) ส่วนที่ใช้               ใบสด ขนาด                     5 – 10 ใบ วิธีใช้                      นำใบมาล้างให้สะอาด ตำรวมกับใบพุดตานจำนวนเท่าๆ กัน ใช้พอกคางทูมวันละ 2 ครั้ง เช้าเย็น หรือจะใช้ใบชะบาและใบพุดตานผสมน้ำผึ้งเคี่ยวให้ข้น...

สมุนไพรรักษาแผลในช่องปาก

ว่านกีบแรด ชื่ออื่นๆ                 กีบลมม้า (เหนือ), กีบแรด (แพร่), ดูกู (ใต้), ว่านกีบม้า (กลาง) ส่วนที่ใช้               เหง้าสด ขนาด                     โตขนาดหัวแม่มือ วิธีใช้                      ใช้เหง้าสดฝนกับน้ำฝนให้ข้นๆ ทาบริเวณที่เป็นแผลในปาก ทาบ่อยๆ หญ้างวงช้าง ชื่ออื่นๆ                 กุนอกาโม (ปัตตานี), ฝักแพวขาว (กาญจนบุรี), หญ้างวงเช้า(กลาง), หนามงวงช้าง, หญ้างวงช้างน้อย (เหนือ), ไต่บ๋วยเอี๊ยว, เฉี่ยผี่เช่า,...

สมุนไพรระงับกลิ่นปาก

ฝรั่ง ชื่ออื่นๆ                 จุ่มโป่ (สุราษฎร์), ชมพู่ (ปัตตานี), มะก่อย (เชียงใหม่), มะก้อยยา, มะมั่น (เหนือ), มะกา (แม่ฮ่องสอน), มะจีน (ตาก), มะยู, เตปันยา (นราธิวาส), ยะริง (ลาว้า - เชียงใหม่), ยามู, ย่ามู่ (แหลมลายู),...