ยาประสะกะเพรา

วัตถุส่วนประกอบ พริกไทย ขิง ดีปลี กระเทียม หนักสิ่งละ ๒ ส่วน ชะเอมเทศ
มหาหิงคุ์ หนักสิ่งละ ๘ ส่วน เกลือสินเธาว์ หนัก ๑ ส่วน ผิวมะกรูด หนัก ๒๐ ส่วน ใบกะเพรา
หนัก ๔๕ ส่วน

วิธีทำ บดเป็นผง ทำเป็นเม็ด หนักเม็ดละ ๐.๑ กรัม

สรรพคุณ แก้ท้องขึ้น ท้องเฟ้อ ละลายน้ำสุก หรือน้ำใบกะเพราต้ม แก้ท้องแน่นจุกเสียด
ใช้ไพลเผาไฟพอสุก ฝนแทรก

ขนาดรับประทาน รับประทานเช้า เย็น
เด็กอายุ ๑ – ๓ เดือน ครั้งละ ๑ – ๒ เม็ด
เด็กอายุ ๔ – ๖ เดือน ครั้งละ ๒ – ๓ เม็ด
เด็กอายุ ๗ – ๑๒ เดือน ครั้งละ ๔ – ๖ เม็ด

ขนาดบรรจุ ไม่เกิน ๓๐ เม็ด