ยาประสะกะเพรา

วัตถุส่วนประกอบ 

วิธีทำ

บดเป็นผง ทำเป็นเม็ด หนักเม็ดละ 0.1 กรัม

สรรพคุณ 

แก้ท้องขึ้น ท้องเฟ้อ ละลายน้ำสุก หรือน้ำใบกะเพราต้ม แก้ท้องแน่นจุกเสียด
ใช้ไพลเผาไฟพอสุก ฝนแทรก

ขนาดรับประทาน 

รับประทานเช้า เย็น
เด็กอายุ  1 – 3      เดือน   ครั้งละ    1 – 2   เม็ด
เด็กอายุ  4 – 6     เดือน   ครั้งละ    2 – 3  เม็ด
เด็กอายุ  7 – 12    เดือน    ครั้งละ   4 – 6  เม็ด

ขนาดบรรจุ

ไม่เกิน 30 เม็ด

ยาประสะกะเพรา

Scroll to top